Leonardo da Vinci
Projekt mobility „Čeští a slovenští studenti v novém tisíciletí.“

Tvorba projektu

Základní dokumenty nutné k podání projektu vznikaly v průběhu března roku 2007. Naší partnerskou školou, kde proběhne stáž našich studentů, se stala:

Združená stredná škola 
Školská 5 
975 90 Banská Bystrica 
Slovenská republika
www.zssbb.edu.sk

Termín podání přihlášek (30. březen 2007) jsme dodrželi.

V červnu 2007 byl naší škole projekt schválen.

Následovalo vytvoření propagačního letáku pro studenty a zveřejnění prvního článku o projektu v Lomnických novinách.

Tvůrci projektu:
PaedDr. Pavel Pavelka – vedoucí projektu
Irena Votočková
Mgr. Alena Štejfová
Ing. Eva Mikulová
Ing. Dagmar Doskočilová
Ing. Martina Benešová
Mgr. Jaroslava Benešová
Mgr. Václav Šimůnek