Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku

www.adopceafrika.cz

Naše škola se zapojila prostřednictvím Humanistického centra Narovinu do adopce afrických dětí.
V květnu roku 2007 „adoptovala“ naše škola chlapce z Keni.

„Adoptované dítě“

Jméno: Joseph Onyango
Příjmení: Karan
Rok narození: 1993
Město: Kisumu
Čtvrť: Rusinga Island

Podporovali jsme ho po celou dobu docházky do školy, kterou úspěšně ukončil.

Od ledna 2014 máme „adoptovanou“ dívku:

„Adoptované dítě“

Jméno: Jesicah
Příjmení: Omina
Rok narození: 2002
Město: Nairobi
Čtvrť: Spring Valley

Žádáme všechny žáky, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy o dobrovolnou pomoc při získávání částky 7 200,- Kč, která je potřeba k tomu, aby naše „adoptované dítě“ mohlo chodit jeden rok do školy.

Částku platíme každý rok ve třech splátkách v těchto termínech:

2 400 Kč – 15. července

2 400 Kč – 15. listopadu

2 400 Kč – 15. března

Více informací: Mgr. Blanka Přikrylová