Mobilita v rámci programu Leonardo da Vinci – Profesní rozvoj učitelů – služby volného času a animace v cestovním ruchu

evidenční číslo projektu: CZ/13/LLP-LdV/VETPRO/134008
příjemce grantu: Alfa tour s.r.o., Palackého třída 55, 537 01 Chrudim

Učitelka odborných předmětů Střední školy v Lomnici nad Popelkou Eva Mikulová se v září 2014 zúčastnila odborné stáže učitelů v rámci programu Leonardo da Vinci na italském ostrově Sardinie.
Odborné stáže se zúčastnilo 20 učitelů  ze škol zaměřených na výuku cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie doslovně z celé České republiky, od Vsetína až po Bor u Tachova a od Ostravy až po České Budějovice. Odborná stáž byla zaměřená na animační činnost (tvorba programů pro volný čas hostů) v hotelovém resortu Free beach club v blízkosti města Cagliari. Náplní stáže bylo seznámení a spolupráce s animačním týmem resortu,  besedy a semináře  s animátory z jiných resortů, monitoring animačních aktivit, aktivní podíl na přípravě a realizaci aktivit animačního týmu pro různé skupiny hostů, vlastní aktivní účast na animačních programech, setkání s managementem hotelu, exkurze v jiných hotelových komplexech a pod.
Ve skupině vládla přátelská atmosféra, umožňující  výměnu zkušeností, debaty o vlastních názorech a představách o výuce, navázání kontaktů s možností jejich prohlubování v budoucnu.
Zbyl čas i na  vycházky do okolí a koupání  v teplém moři a na ochutnávky italské gastronomie. Na závěr programu  obdrželi účastníci stáže europasy a certifikát o absolvování stáže.
Podle vlastních slov Evy Mikulové byla pro ni stáž  kromě získání nových zkušeností i  inspirací k zařazení některých nových prvků do výuky předmětu Průvodcovská činnost, v rámci  kterého se škola výuce animačních aktivit už několik let věnuje.