Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název projektu: Vzdělávání pedagogických pracovníků v Lomnici nad Popelkou

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora,,osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT

Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

Cíl projektu: Podpořit osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Cílová skupina: žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pracovníků