Úkolem stravovací komise je zprostředkovat komunikaci mezi učiteli OV kuchařských učebních oborů (zodpovědných za přípravu stravy), zaměstnanci školy a žáky. Stravovací komise v úplném složení se schází dle potřeby. Drobné připomínky od strávníků řeší předseda s učitelkou OV (P. Rejmanová) zpravidla jedenkrát týdně, vždy ve středu.

Členové stravovací komise:
• Ludmila Matoušová (za zaměstnance – předseda)
• Milena Vávrová (za zaměstnance)
• Věra Vaňoučková (za zaměstnance a žáky ubytované na DM)
• Lenka Lásková (za učitele OV- zodpovědné za chod školního stravování)
• Vendula Dědková (za žáky)
• Klára Keclíková (za žáky)
• Tereza Židů (za žáky)