Úkolem stravovací komise je zprostředkovat komunikaci mezi učiteli OV kuchařských učebních oborů (zodpovědných za přípravu stravy), zaměstnanci školy a žáky. Stravovací komise v úplném složení se schází dle potřeby. Drobné připomínky od strávníků řeší předseda s učiteli OV zpravidla jedenkrát týdně, vždy ve středu.

Členové stravovací komise:
• Ludmila Matoušová (za zaměstnance – předseda)
• Pavlína Rejmanová (za zaměstnance)
• Aleš Posledník (za učitele OV- zodpovědné za chod školního stravování)
• Věra Vaňoučková (za zaměstnance a žáky ubytované na DM)
• Vendula Dědková (za žáky)
• Klára Keclíková (za žáky)
• Tereza Židů (za žáky)
• Veronika Rezková (za žáky)
• Zuzana Flodrmanová (za žáky)

Uvedeným členům předávejte podněty ohledně stravování.