Úkolem stravovací komise je zprostředkovat komunikaci mezi učiteli OV kuchařských učebních oborů (zodpovědných za přípravu stravy), zaměstnanci školy a žáky. Stravovací komise v úplném složení se schází dle potřeby. Drobné připomínky od strávníků řeší předseda s učiteli OV zpravidla jedenkrát týdně, vždy ve středu.

Stravovací komise:

Předseda
Posledník Aleš, učitel odborného výcviku

Členové
zástupci zaměstnanců
Rejmanová Pavlína, zástupce ředitele pro praktické vyučování
Matoušová Ludmila, zásobovač
Vaňoučková Věra, vychovatel

zástupci žáků
Budná Anne – Marie
Michalovičová Karolína
Pták Kamil
Taragelová Klára

Uvedeným členům předávejte podněty ohledně stravování.