Školní řád

Školní řád (pdf) platný od 1. 12. 2016

Dodatek Školního řádu (pdf) platný od 25. 5. 2018