Školní řád

Školní řád (pdf) platný od 1. 9. 2022

Školní řád (pdf) platný od 1. 9. 2023