Upozorňuji na možnost odebírání stravy ze školní jídelny žáky, kteří se účastní distanční výuky.
Bližší informace – Pavlína Rejmanová (+420 602 139 516).