Informace pro budoucí 1. ročníky

Zahájení studia – 1. 9. 2020 v 8,30 hodin, do cca 11,30 hodin
na hlavní budově školy s třídním učitelem ve své třídě – seznámení se školou, základní informace o studiu.
Třídní učitelé budou žáky v 8,30 hodin očekávat u hlavního vchodu do budovy, kde si je rozeberou dle oboru studia.
Pokud se žák opozdí, dostaví se do sekretariátu školy.

Adaptační den – 2. 9. 2020 od 7,30 do cca 11,30 hodin
s třídním učitelem ve své třídě.

Co je třeba vyřídit a dodat do školy?

 • Vyplnit a odevzdat přihlášku k výuce cizích jazyků:
  – přihláška pro obor Cestovní ruch (pdf), Cukrář (pdf), Kuchař-číšník(pdf)
  – podepsanou přihlášku je třeba obratem doručit do školy (fotka nebo sken na e-mail skola@skola-lomnice.cz, poštou nebo osobně)
 • Vyplnit a odevzdat přihlášku ke stravování:
  – přihlášku naleznete zde: https://skola-lomnice.cz/skola-2/dokumenty/formulare/
  – podepsanou přihlášku je třeba obratem doručit do školy (fotka nebo sken na e-mail skola@skola-lomnice.cz, poštou nebo osobně)
  – informace ke školnímu stravování a ubytování – Informace ke školnímu stravování a ubytování
  do 20. srpna uhradit zálohu na měsíc září
 • Vyplnit a odevzdat přihlášku k ubytování na Domově mládeže (pokud máte o ubytování zájem):
  – přihlášku naleznete zde: https://skola-lomnice.cz/skola-2/dokumenty/formulare/
  – podepsanou přihlášku je třeba obratem doručit do školy (fotka nebo sken na e-mail skola@skola-lomnice.cz, poštou nebo osobně)
  – informace o ubytování ke stažení nebo tisku – Info pro 1 rocniky DM 2020 – web forma
  – Vaše dotazy Vám zodpovíme na tel. čísle 778 703 180
 • Připravit k odevzdání na začátku školního roku případné uvolnění z tělesné výchovy – žádost (.doc) / žádost (.pdf)
 • Připravit k odevzdání na začátku školního roku informovaný souhlas o zpracování osobních údajů (.pdf)
 • Připravit k odevzdání na začátku školního roku dotazník pro školní evidenci (.pdf)
 • Připravit ke kontrole na začátku školního roku doklad o ukončeném předchozím vzdělání (vysvědčení)

Organizace výuky, dokumenty a další aktivity…

 • Začátek výuky teorie 7:30 – 1. hodina – konec výuky max. do 7. vyučovací hodiny 14:15
 • Odborný výcvik: střídání S, L týdny – týden teorie, týden OV
 • Při nástupu dodat doklad o ukončení studia na předcházející škole, u žáků se spec. vzděl. potř. – doporučení PPP
 • Dotazník pro školní evidenci, informovaný souhlas o zpracování osobních údajů (GDPR) – přinese žák na začátku školního roku
 • Uvolňování z TV – formulář žádosti a zpráva registrujícího lékaře (odevzdání na začátku školního roku třídnímu učiteli) – během prázdnit nutno vyřídit
 • Výuka jazyků – skupiny pro jednotlivé obory dle předběžných přihlášek
 • Učebnice a sešity – pokyny podají vyučující jednotlivých předmětů, možnost hromadného nákupu učebnic prostřednictvím vyučujícího
 • Stravování – přihláška a informace – nutno ihned vyplnit a doručit do školy i pokud se žák nebude stravovat

Odborný výcvik

Pro žáky všech učebních oborů platí:

 • Výuka odborného výcviku (OV) bude probíhat v dílnách OV v ulici J. J. Fučíka nebo na hlavní budově Antala Staška 213, zařazení do rozvrhu  bude žákům sděleno při nástupu do školy.
 • Během prázdnin si žáci obstarají:
 1. zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství – vydá ošetřující lékař na základě zdravotní dokumentace
 2. bílou pracovní obuv do potravinářství s protiskluzovou podrážkou a plnou špičkou – ne pantofle

Učební obory Cukrář, Cukrářská výroba a Pekařská výroba
Pracovní oblečení a ostatní pomůcky: jednu sadu pracovního oblečení žák dostane ve škole, další sadu a učební pomůcky (cukrářskou kartu cukrářský nůž hladký a vroubkovaný, utěrky pro vlastní potřebu, desky s průsvitnými foliemi na vkládání norem, jednoduchou kalkulačku, sešit) si  obstará dle pokynů vyučujících během měsíce září.

Učební obor Kuchařská výroba
Pracovní oblečení a ostatní pomůcky: jednu sadu pracovního oblečení žák dostane ve škole, další sadu a učební pomůcky (nože, utěrky, sešit, jednoduchou kalkulačku) si  obstará dle pokynů vyučujících během měsíce září.

Nutno obstarat během prázdnin: publikaci Receptury teplých pokrmů – J. Runštuk a kolektiv.

Upozornění:  žáci kuchařských učebních oborů jsou povinni v době OV odebírat stravu (musí se přihlásit v době OV na školní stravování).

Učební obor Kuchař-číšník
Pracovní oblečení a ostatní pomůcky:
Jednu sadu pracovního oblečení do kuchyně žák dostane ve škole. Pro část obsluhy je nutno obstarat bílý bavlněný plášť s dlouhým rukávem, chlapci – černé kalhoty – ne rifle a černé boty, dívky černé kalhoty – ne rifle, nebo sukni ke kolenům a černé pohodlné boty s podpatkem cca 3 cm. Ostatní pracovní oblečení do obsluhy – vestičku a halenku nebo košili obstará škola jednotné a žák uhradí první den OV částku 950 Kč. Ostatní pomůcky – nože, utěrky, sešit, jednoduchou kalkulačku je možné obstarat během měsíce září dle pokynů, které žáci dostanou první den OV.

Nutno obstarat během prázdnin:
Publikaci Receptury teplých pokrmů – J. Runštuk a kol.

Upozornění:  žáci kuchařských učebních oborů jsou povinni v době OV odebírat stravu (musí se přihlásit v době OV na školní stravování).