Informace pro budoucí 1. ročníky (od 1. 9. 2024)

Informační schůzka pro přijaté do 1. ročníků se bude konat 12. 6. 2024 od 16:00 hodin v budově školy.

Zahájení studia – 2. 9. 2024 v 8,30 hodin, do cca 11,30 hodin
na hlavní budově školy s třídním učitelem ve své třídě – seznámení se školou, základní informace o studiu.
Třídní učitelé budou žáky v 8,30 hodin očekávat u hlavního vchodu do budovy, kde si je rozeberou dle oboru studia.
Pokud se žák opozdí, dostaví se do sekretariátu školy.

Adaptační den – 3. 9. 2024 od 7,30 do cca 11,30 hodin
s třídním učitelem ve své třídě.

Co je třeba vyřídit a dodat do školy?

 • Vyplnit a odevzdat přihlášku k výuce cizích jazyků:
  – přihláška pro obor Nutriční asistent (pdf), Cestovní ruch (pdf), Cukrář (pdf), Kuchař-číšník(pdf)
  – podepsanou přihlášku je třeba obratem doručit do školy (fotka nebo sken na e-mail skola@skola-lomnice.cz, poštou nebo osobně)
 • Vyplnit a odevzdat přihlášku ke stravování:
  – přihlášku naleznete zde: https://skola-lomnice.cz/skola-2/dokumenty/formulare/
  – podepsanou přihlášku je třeba obratem doručit do školy (fotka nebo sken na e-mail skola@skola-lomnice.cz, poštou nebo osobně)
  – informace ke školnímu stravování a ubytování – platné od 1. 9. 2023 .pdf
  do 20. srpna uhradit zálohu na měsíc září
 • Vyplnit a do konce června odevzdat přihlášku k ubytování na Domově mládeže (pokud máte o ubytování zájem):
  – přihlášku naleznete zde: https://skola-lomnice.cz/skola-2/dokumenty/formulare/
  – podepsanou přihlášku je třeba do konce června doručit do školy (fotka nebo sken na e-mail skola@skola-lomnice.cz, poštou nebo osobně)
  – informace o ubytování ke stažení nebo tisku – Info-pro-1-rocniky-DM-2023-web-forma-2
  – Vaše dotazy Vám zodpovíme na tel. čísle 778 703 180
 • Připravit k odevzdání na začátku školního roku případné uvolnění z tělesné výchovy – žádost (.doc) / žádost (.pdf)
 • Připravit k odevzdání na začátku školního roku informovaný souhlas o zpracování osobních údajů (.pdf)
 • Připravit k odevzdání na začátku školního roku dotazník pro školní evidenci (.pdf)
 • Připravit ke kontrole na začátku školního roku doklad o ukončeném předchozím vzdělání (vysvědčení)
 • Na začátku školního roku si zakoupit identifikační čip v hodnotě 100 Kč nutný pro vstup do budov školy, stravování a kopírování.

Organizace výuky, dokumenty a další aktivity…

 • Začátek výuky teorie 7:30 – 1. hodina – konec výuky max. do 7. vyučovací hodiny 14:15
 • Odborný výcvik: střídání S, L týdny – týden teorie, týden OV
 • Při nástupu dodat doklad o ukončení studia na předcházející škole
 • Dotazník pro školní evidenci, informovaný souhlas o zpracování osobních údajů (GDPR) – přinese žák na začátku školního roku
 • Uvolňování z TV – formulář žádosti a zpráva registrujícího lékaře (odevzdání na začátku školního roku třídnímu učiteli) – během prázdnin nutno vyřídit
 • Výuka jazyků – skupiny pro jednotlivé obory dle předběžných přihlášek
 • Učebnice a sešity – pokyny podají vyučující jednotlivých předmětů, možnost hromadného nákupu učebnic prostřednictvím vyučujícího
 • Stravování – přihláška a informace – nutno ihned vyplnit a doručit do školy

Odborný výcvik

Pro žáky všech učebních oborů platí:

 • Výuka odborného výcviku (OV) bude probíhat v dílnách OV v ulici J. J. Fučíka nebo na hlavní budově Antala Staška 213, zařazení do rozvrhu  bude žákům sděleno při nástupu do školy.
 • Za vykonanou produktivní práci při výuce OV žáci pobírají finanční odměnu. Doporučujeme proto žákům založit si bankovní účet, pokud ho již nemají, na který bude odměna zasílána. Nebo lze odměnu zasílat na bankovní účet rodičů.
 • Během prázdnin si žáci obstarají:
 1. zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství – vydá ošetřující lékař na základě zdravotní dokumentace (od 1.7.2023 se mění zákonem č. 167/2023 Sb. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a průkaz pro práci v potravinářství (zdravotní průkaz) není již na odborném výcviku vyžadován).
 2. bílou pracovní obuv do potravinářství s protiskluzovou podrážkou a plnou špičkou – ne pantofle

Učební obory Cukrář, Cukrářská výroba a Pekařská výroba
Pracovní oblečení a ostatní pomůcky: jednu sadu pracovního oblečení žák dostane ve škole (pokrývka hlavy, pracovní kalhoty, halena), další sadu a učební pomůcky (cukrářská karta, cukrářský nůž hladký a vroubkovaný, utěrky pro vlastní potřebu, desky s průsvitnými foliemi na vkládání norem, jednoduchá kalkulačka, sešit) si  obstará dle pokynů vyučujících během měsíce září.

Učební obor Kuchařská výroba
Pracovní oblečení a ostatní pomůcky: jednu sadu pracovního oblečení žák dostane ve škole (pokrývka hlavy, kalhoty, halena, pracovní zástěra), další sadu a učební pomůcky (nože, utěrky, sešit, jednoduchá kalkulačka) si  obstará dle pokynů vyučujících během měsíce září.

Upozornění:  Žáci kuchařských učebních oborů jsou povinni v době OV odebírat stravu (musí se přihlásit v době OV na školní stravování).

Učební obor Kuchař-číšník
Pracovní oblečení a ostatní pomůcky:
Jednu sadu pracovního oblečení do kuchyně dostane žák ve škole.

Pro část obsluhy je nutno obstarat bílý bavlněný plášť s dlouhým rukávem, dále černá vestička a bílá košile – 1x košile s dlouhým rukávem a 1x s krátkým rukávem. (prodejny pracovního oblečení – Jičín, Turnov, Jilemnice).

Chlapci – černé kalhoty (ne rifle) a černé boty, dívky černé kalhoty (ne rifle), nebo sukni ke kolenům a černé pohodlné boty s podpatkem cca 3 cm.

Ostatní pomůcky – nože, utěrky, sešit, jednoduchou kalkulačku je možné obstarat během měsíce září dle pokynů, které žáci dostanou první den OV.

Při výuce je používán online vzdělávací program Kulinářské umění v cenové relaci 1200,- Kč na celou dobu studia. Je využíván při výuce odborného výcviku a hodinách odborných předmětů. Částka je vybrána na začátku studia.

Upozornění:  Žáci kuchařských učebních oborů jsou povinni v době OV odebírat stravu (musí se přihlásit v době OV na školní stravování).