Nástavbové studium

Vážení absolventi učebních oborů!

Pokud se chcete ještě lépe připravit na své povolání, věnujte prosím pozornost naší nabídce. Jedním z výukových programů naší školy je tříleté dálkové nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů. 

64-41- L/51 Podnikání

určené absolventům tříletých učebních oborů.

Možnosti dalšího vzdělávání:

 Po úspěšně vykonané maturitní zkoušce se můžete ucházet o studium na vysoké škole a vyšších odborných školách.

Učební plán (v pdf)