64-41- L/51 Podnikání

určené absolventům tříletých učebních oborů SOU. Studijní obor prohlubuje znalosti, které jste získali ve tříletém učebním oboru a rozšiřuje je především v oblasti administrativně ekonomické, s cílem připravit Vás pro podnikatelskou dráhu.
 Profil absolventa – neboli čemu se u nás naučíte:
– cizím jazykům: německy, anglicky nebo rusky
– orientovat se v managementu malých firem
– základům jednoduchého a podvojného účetnictví
– orientaci v jednoduchých otázkách práva a daní
– ovládání počítače a jeho použití v praxi
– základním znalostem v oblasti marketingu
– psaní na stroji a vyřizování korespondence
– používání kancelářské techniky, např. kopírovacích strojů, faxu apod.
– umění jednat s lidmi.

Učební plán: pdf

Ukončení studia:
maturitní zkouška, získání úplného středního odborného vzdělání

Uplatnění absolventů:
V individuálním podnikání, ve výrobním managementu, v administrativě, v činnostech spojených s nákupem, výrobou a prodejem.

Možnosti dalšího vzdělávání: 
Po úspěšně vykonané maturitní zkoušce se můžete ucházet o studium na vysoké škole a vyšších odborných školách.

Leták s informacemi o studiu pdf.