Informace o přijímacím řízení
pro školní rok 2019/2020 – 1. kolo

Přihlášku je nutné odevzdat na střední školu do 1. března 2019. Více informací např. zde.

Formuláře přihlášek a návod na jejich vyplnění naleznete zde.

Informace k přihláškám a zápisovým lístkům (doc)

Požadavky pro zařazení do přijímacího řízení do 1. ročníku:
1) přihláška s prospěchem za poslední 2 roky studia (předposlední a poslední ročník ZŠ) – všechny obory, nástavbové studium – za 3 roky studia (1.,2. a 3. ročník učebního oboru SOU + výuční list)
2) potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny obory mimo nástavbové studium
3) doklad o oprávněnosti studia v oboru pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (vyšetření s doporučením z pedagogicko psychologické poradny, apod.) – pouze obory Cukrářská výroba, Kuchařská výroba, Pekařská výroba
4) podání přihlášky přímo na adresu střední školy do 1. kola je do 1. března 2019 (učební i studijní obory).

Přijímací zkoušky se v 1. kole konají pouze u studijních oborů (Cestovní ruch, Gastronomie, Podnikání- dálkové nástavbové studium).

Termíny zkoušek: 1. termín 12. 4. 2019, 2. termín 15. 4. 2019 (termín určuje pořadí škol na přihlášce, pořadí musí být na obou přihláškách stejné).

Základní informace k jednotné přijímací zkoušce 2019 naleznete zde.

Informace o přijímání do vyšších ročníků jsou uvedeny v části Přijímací řízení -> Kritéria přijímacího řízení (dole)

Termíny přijímacího řízení: 1 . kolo, přihlášky do 1. 3. 2019

Počty žáků v oborech vzdělávání v přijímacím řízení na školní rok 2019/2020 – 1 .kolo
Obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou (studijní obory)

Kód oboruNázev oboruForma studiaDélka studiaPočet volných míst
65-42-M/02Cestovní ruchdenní430
65-41-L/01 Gastronomie denní430
64-41-L/51 Podnikání dálková 330

Obory poskytující střední vzdělání s výučním listem (učební obory) 

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studiaPočet volných míst
29-54-H/01 Cukrář denní330
65-51-H/01Kuchař-číšník denní330
29-51-E/01Cukrářská výrobadenní314
65-51-E/01Kuchařská výroba denní314
29-51-E/02Pekařská výroba denní214

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do 31. 1. 2019.

Podrobná kriteria s bodovým hodnocením budou zaslána každému uchazeči spolu se sdělením o konání/nekonání zkoušek po podání přihlášky.

Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole: zákon č. 561/2004 Sb. §59 odst.1.
Upozorňujeme, že bodové hodnocení Cermatu u písemných testů je přepočítáno poměrem k váze jednotlivých částí přijímacího řízení tak, jak je uvedeno v kritériích (platí pouze pro 1.kolo).
Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, …