Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 – 2. kolo

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2024/2025 ve 2. kole (zveřejněno 16. 5. 2024):

Kritéria pro učební obory kategorie H:
Kuchař – číšník 1. kolo – Kriteria-SOU-2024-2025-2

 

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2024/2025 v 1. kole (zveřejněno 26. 1. 2024):

Kritéria pro maturitní obory:
Cestovní ruch 1. kolo – Kriteria-SOS-CR-2024-2025-1
Nutriční asistent 1. kolo – Kriteria-SOS-NA-2024-2025-1
Kritéria pro učební obory kategorie H:
Cukrář, Kuchař – číšník 1. kolo – Kriteria-SOU-2024-2025-1
Kritéria pro učební obory kategorie E:
Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Stravovací a ubytovací služby (Kuchařská výroba) 1. kolo – Kriteria-OU-2024-2025-1

 

 

Archiv přijímacích řízení z minulých let:

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 – 2. a další kola

Požadavky na přihlášky ke studiu:

 • Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopisu předepsaném ministerstvem s uvedením úplného prospěchu za poslední 2 roky studia.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny uvedené obory.

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení stanovené právními předpisy

 • Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky při přijímání do čtyřletých, tříletých a dvouletých oborů vzdělání.
 • Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku (§ 60g odst. 7 školského zákona), není požadováno u nástavbového studia.
 • Dodání potvrzení k pobytu u cizince (§ 20 školského zákona).

Při přijímání cizinců bude postupováno podle § 20, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a současně opatřením obecné povahy č. j. MSMT-29772/2022-1 o úpravě podmínek pro přijímací řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 pro cizince podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb.

Úpravy_přijímacích_zkoušek_pro_šk._rok_2023/2024_pro_uchazeče_s_odlišným_mateřským_jazykem

Přijímací zkoušky se nekonají.

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení: Podminky_prijeti_2023_2024 (pdf)

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2023/2024 ve 2. a dalších kolech  (zveřejněno 15. 5. 2023):

Kriteria pro studijní obory:
Cestovní ruch 2. a další kola – KriteriaSOS-CR_2023_2024-2+
Nutriční asistent 2. a další kola – KriteriaSOS-NA_2023_2024-2+
Kriteria pro učební obory kategorie H:
Cukrář, Kuchař – číšník 2. a další kola – KriteriaSOU_2023_2024-2+
Kriteria pro učební obory kategorie E:
Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Stravovací a ubytovací služby (Kuchařská výroba)  2. a další kola – KriteriaOU_2023_2024-2+

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 – 1. kolo

Požadavky na přihlášky ke studiu:

 • Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopisu předepsaném ministerstvem s uvedením úplného prospěchu za poslední 2 roky studia.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny obory (Cestovní ruch, Nutriční asistent, Cukrář, Kuchař – číšník, Cukrářská výroba, Kuchařská výroba, Kuchařské práce, Pekařská výroba).

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení stanovené právními předpisy

 • Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky při přijímání do čtyřletých, tříletých a dvouletých oborů vzdělání.
 • Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku (§ 60g odst. 7 školského zákona).
 • Dodání potvrzení k pobytu u cizince (§ 20 školského zákona).

Při přijímání cizinců bude postupováno podle § 20, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a současně opatřením obecné povahy č. j. MSMT-29772/2022-1 o úpravě podmínek pro přijímací řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 pro cizince podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb.

Úpravy_přijímacích_zkoušek_pro_šk._rok_2023/2024_pro_uchazeče_s_odlišným_mateřským_jazykem

Přijímací zkoušky

se v 1. kole konají pouze u maturitních oborů Cestovní ruch a Nutriční asistent formou Jednotné přijímací zkoušky (Cermat):

1. termín 13. 4. 2023                                    2. termín 14. 4. 2023

U nematuritních oborů se přijímací zkoušky nekonají.

 

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení: Podminky_prijeti_2023_2024 (pdf)

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2023/2024 v 1. kole (zveřejněno 30. 1. 2023):

Kritéria pro studijní obory:
Cestovní ruch 1. kolo – KriteriaSOS-CR_2023_2024-1
Nutriční asistent 1. kolo – KriteriaSOS-NA_2023_2024-1
Kritéria pro učební obory kategorie H:
Cukrář, Kuchař – číšník 1. kolo – KriteriaSOU_2023_2024-1
Kritéria pro učební obory kategorie E:
Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Stravovací a ubytovací služby (Kuchařská výroba), Potravinářské práce (Pekařská výroba)  1. kolo – KriteriaOU_2023_2024-1

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – 2. a další kola

Požadavky na přihlášky ke studiu:

 • Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopisu předepsaném ministerstvem s uvedením úplného prospěchu za poslední 2 roky studia.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny uvedené obory.

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení stanovené právními předpisy

 • Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky při přijímání do čtyřletých, tříletých a dvouletých oborů vzdělání.
 • Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku (§ 60g odst. 7 školského zákona), není požadováno u nástavbového studia.
 • Dodání potvrzení k pobytu u cizince (§ 20 školského zákona).

Přijímací zkoušky se nekonají.

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení: Podminky_prijeti_2022_2023 (pdf)

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 ve 2. a dalších kolech  (zveřejněno 6. 5. 2022):

Kriteria pro studijní obory:
Cestovní ruch 2. a další kola – KriteriaSOS-CR_2022_2023-2+
Nutriční asistent 2. a další kola – KriteriaSOS-NA_2022_2023-2+
Kriteria pro učební obory kategorie H:
Cukrář, Kuchař – číšník 2. a další kola – KriteriaSOU_2022_2023-2+
Kriteria pro učební obory kategorie E:
Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Stravovací a ubytovací služby (Kuchařská výroba)  2. a další kola – KriteriaOU_2022_2023-2+

 

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – 1. kolo

Požadavky na přihlášky ke studiu:

 • Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopisu předepsaném ministerstvem s uvedením úplného prospěchu za poslední 2 roky studia (nástavbové studium – za 3 roky studia + výuční list).
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny uvedené obory (Cestovní ruch, Nutriční asistent, Cukrář, Kuchař – číšník, Cukrářská výroba, Kuchařská výroba, Kuchařské práce, Pekařská výroba) s výjimkou dálkového nástavbového studia.

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení stanovené právními předpisy

 • Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky při přijímání do čtyřletých, tříletých a dvouletých oborů vzdělání.
 • Doložení úspěšného požadovaného vzdělání v oboru středního vzdělání s výučním listem při přijímání do oboru nástavbového studia.
 • Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku (§ 60g odst. 7 školského zákona), není požadováno u nástavbového studia.
 • Dodání potvrzení k pobytu u cizince (§ 20 školského zákona).

Přijímací zkoušky

se konají u maturitních oborů Cestovní ruch, Nutriční asistent, Podnikání – dálková nástavba formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (Jednotná přijímací zkouška – Cermat).

1. termín 12. 4. 2022                                    2. termín 13. 4. 2022

U nematuritních oborů se přijímací zkoušky nekonají.

 

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení: Podminky_prijeti_2022_2023 (pdf)

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 v 1. kole (zveřejněno 21. 1. 2022):

Kriteria pro studijní obory:
Cestovní ruch 1. kolo – KriteriaSOS-CR_2022_2023-1
Nutriční asistent 1. kolo – KriteriaSOS-NA_2022_2023-1
Kriteria pro učební obory kategorie H:
Cukrář, Kuchař – číšník 1. kolo – KriteriaSOU_2022_2023-1
Kriteria pro učební obory kategorie E:
Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Stravovací a ubytovací služby (Kuchařská výroba), Potravinářské práce (Pekařská výroba)  1. kolo – KriteriaOU_2022_2023-1
Kriteria pro dálkové nástavbové studium:
Podnikání 1. kolo – KriteriaNAS_2022_2023-1

 

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – 2., 3. a 4. kolo

Požadavky na přihlášky ke studiu:

 • Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopisu předepsaném ministerstvem s uvedením úplného prospěchu za poslední 2 roky studia.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny obory.

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení stanovené právními předpisy

 • Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky při přijímání do čtyřletých, tříletých oborů vzdělání.
 • Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku (§ 60g odst. 7 školského zákona).
 • Dodání potvrzení k pobytu u cizince (§ 20 školského zákona).

Přijímací zkoušky se nekonají.

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení: Podminky_prijeti_2021_2022 (pdf)

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 ve 2., 3. a 4. kole (zveřejněno 3. 6. 2021, aktualizace 1. 9. 2021):

Kriteria pro studijní obory:
Cestovní ruch 2. a 3. kolo – KriteriaSOS-CR_2021_2022-2
Nutriční asistent 2. a 3. kolo – KriteriaSOS-NA_2021_2022-2
Kriteria pro učební obory kategorie H:
Cukrář, Kuchař – číšník 2. a 3. kolo – KriteriaSOU_2021_2022-2
Kriteria pro učební obory kategorie E:
Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Stravovací a ubytovací služby (Kuchařská výroba) 2., 3. a 4. kolo – KriteriaOU_2021_2021-2

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – 1. kolo

Požadavky na přihlášky ke studiu:

 • Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopisu předepsaném ministerstvem s uvedením úplného prospěchu za poslední 2 roky studia (nástavbové studium – za 3 roky studia + výuční list).
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny uvedené obory (Cestovní ruch, Nutriční asistent, Cukrář, Kuchař – číšník, Cukrářská výroba, Kuchařská výroba, Kuchařské práce, Pekařská výroba) s výjimkou dálkového nástavbového studia.

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení stanovené právními předpisy

 • Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky při přijímání do čtyřletých, tříletých a dvouletých oborů vzdělání.
 • Doložení úspěšného požadovaného vzdělání v oboru středního vzdělání s výučním listem při přijímání do oboru nástavbového studia.
 • Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku (§ 60g odst. 7 školského zákona), není požadováno u nástavbového studia.
 • Dodání potvrzení k pobytu u cizince (§ 20 školského zákona).

Přijímací zkoušky

se konají u maturitních oborů Cestovní ruch, Nutriční asistent, Podnikání – dálková nástavba formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (Jednotná přijímací zkouška – Cermat).

1. termín 12. 4. 2021                                    2. termín 13. 4. 2021

Zrušení přijímací zkoušky

V případě, že počet přihlášek pro první kolo nepřekročí maximální počet přijímaných žáků, může ředitel školy rozhodnout o zrušení přijímací zkoušky. Tuto informaci zveřejní ředitel školy na webu školy nejpozději do 8. 3. 2021 a bude o něm informovat uchazeče do 19. 3. 2021.

U nematuritních oborů se přijímací zkoušky nekonají.

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení: Podminky_prijeti_2021_2022 (pdf)

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 v 1. kole (zveřejněno 22. 1. 2021):

Kriteria pro studijní obory:
Cestovní ruch 1. kolo – KriteriaSOS-CR_2021_2022-1
Nutriční asistent 1. kolo – KriteriaSOS-NA_2021_2022-1
Kriteria pro učební obory kategorie H:
Cukrář, Kuchař – číšník 1. kolo – KriteriaSOU_2021_2022-1
Kriteria pro učební obory kategorie E:
Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Stravovací a ubytovací služby (Kuchařská výroba), Potravinářské práce (Pekařská výroba)  1. kolo – KriteriaOU_2021_2021-1
Kriteria pro dálkové nástavbové studium:
Podnikání 1. kolo – KriteriaNAS_2021_2022-1

 

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – 3. kolo

Požadavky na přihlášky ke studiu a přijímání žáků:

 1. Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopisu předepsaném ministerstvem s uvedením úplného prospěchu za poslední 2 roky studia.
 2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny uvedené obory (Cestovní ruch, Cukrář, Kuchař – číšník, Cukrářská výroba, Kuchařská výroba, Pekařská výroba).
 3. Podání přihlášky přímo na adresu střední školy do 3. kola je do 27. 8. 2020 (všechny obory).

Přijímací zkoušky se nekonají.

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení: Podmínky_přijetí_2020 (pdf)

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 ve 3. kole (zveřejnění od 8. 7. 2020):

Kriteria pro studijní obory: Cestovní ruch 3. kolo (pdf)
Kriteria pro učební obory kategorie H: Cukrář, Kuchař – číšník 3. kolo (pdf)
Kriteria pro učební obory kategorie E: Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Stravovací a ubytovací služby (Kuchařská výroba)  3. kolo (pdf)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – 2. kolo

Požadavky na přihlášky ke studiu a přijímání žáků:

 1. Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopisu předepsaném ministerstvem s uvedením úplného prospěchu za poslední 2 roky studia.
 2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny uvedené obory (Cestovní ruch, Cukrář, Kuchař – číšník, Cukrářská výroba, Kuchařská výroba, Pekařská výroba).
 3. Podání přihlášky přímo na adresu střední školy do 2. kola je do 26. 6. 2020 (všechny obory).

Přijímací zkoušky se nekonají.

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení: Podmínky_přijetí_2020 (pdf)

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 ve 2. kole (zveřejnění od 20. 5. 2020):

Kriteria pro studijní obory: Cestovní ruch 2. kolo (pdf)
Kriteria pro učební obory kategorie H: Cukrář, Kuchař – číšník 2. kolo (pdf)
Kriteria pro učební obory kategorie E: Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Stravovací a ubytovací služby (Kuchařská výroba)  2. kolo (pdf)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – 1. kolo

Požadavky na přihlášky ke studiu a přijímání žáků:

 1. Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopisu předepsaném ministerstvem s uvedením úplného prospěchu za poslední 2 roky studia (nástavbové studium – za 3 roky studia + výuční list).
 2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny uvedené obory (Cestovní ruch, Gastronomie, Cukrář, Kuchař – číšník, Cukrářská výroba, Kuchařská výroba, Pekařská výroba) s výjimkou dálkového nástavbového studia.
 3. Podání přihlášky přímo na adresu střední školy do 1. kola je do 1. 3. 2020 (všechny obory).

Přijímací zkoušky se konají pouze u maturitních oborů Cestovní ruch, Gastronomie a Podnikání – dálková nástavba (písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace) v těchto termínech:

 1. termín 14. 4. 2020, 2. termín 15. 4. 2020 (termín je určen pořadím školy na přihlášce).

U nematuritních oborů se přijímací zkoušky nekonají.

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení: Podmínky_přijetí_2020 (pdf)

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 v 1. kole (zveřejnění od 31.1.2020):

Kriteria pro studijní obory: Cestovní ruch, Gastronomie 1. kolo (pdf)
Kriteria pro učební obory kategorie H: Cukrář, Kuchař – číšník 1. kolo (pdf)
Kriteria pro učební obory kategorie E: Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Stravovací a ubytovací služby (Kuchařská výroba), Potravinářské práce (Pekařská výroba)  1. kolo (pdf)
Kriteria pro dálkové nástavbové studium: 1. kolo (pdf)

 

 

 

 

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 – 5. kolo

Požadavky na přihlášky ke studiu a přijímání žáků:

 1. Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopisu předepsaném ministerstvem s uvedením úplného prospěchu za poslední 2 roky studia (nástavbové studium – za 3 roky studia + výuční list).
 2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny uvedené obory (Cestovní ruch, Cukrář, Kuchař – číšník, Cukrářská výroba, Kuchařská výroba) s výjimkou dálkového nástavbového studia.
 3. Doklad o oprávněnosti studia v oboru pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (doporučení školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) – pouze obory označené /* Cukrářská výroba, Kuchařská výroba, Pekařská výroba.
 4. Podání přihlášky přímo na adresu střední školy do 5. kola je do 12. 9. 2019 (všechny obory).

Přijímací zkoušky se nekonají.

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení: Podminky_prijeti_2019 (pdf)

Kritéria přijímacího řízení pro vyhodnocení přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 ve 4. kole Kriteria_zari_2019 (zveřejněno 30. 8. 2019)

Kriteria přijímacího řízení:
Kriteria pro studijní obory: Cestovní ruch – 4. kolo (pdf)
Kriteria pro učební obory: Cukrář, Kuchař – číšník – 4. kolo (pdf)
Kriteria pro speciální učební obory: Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Stravovací a ubytovací služby (Kuchařská výroba) – 4. kolo (pdf)
Kriteria pro dálkové nástavbové studium: 4. kolo (pdf)

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 – 4. kolo

Požadavky na přihlášky ke studiu a přijímání žáků:

 1. Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopisu předepsaném ministerstvem s uvedením úplného prospěchu za poslední 2 roky studia (nástavbové studium – za 3 roky studia + výuční list).
 2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny uvedené obory (Cestovní ruch, Cukrář, Kuchař – číšník, Cukrářská výroba, Kuchařská výroba) s výjimkou dálkového nástavbového studia.
 3. Doklad o oprávněnosti studia v oboru pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (doporučení školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) – pouze obory označené /* Cukrářská výroba, Kuchařská výroba, Pekařská výroba.
 4. Podání přihlášky přímo na adresu střední školy do 4. kola je do 29. 8. 2019 (všechny obory).

Přijímací zkoušky se nekonají.

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení: Podminky_prijeti_2019 (pdf)

Kritéria přijímacího řízení pro vyhodnocení přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 ve 4. kole Kriteria_srpen_2019 (zveřejněno 21. 6. 2019)

Kriteria přijímacího řízení:
Kriteria pro studijní obory: Cestovní ruch – 4. kolo (pdf)
Kriteria pro učební obory: Cukrář, Kuchař – číšník – 4. kolo (pdf)
Kriteria pro speciální učební obory: Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Stravovací a ubytovací služby (Kuchařská výroba) – 4. kolo (pdf)
Kriteria pro dálkové nástavbové studium: 4. kolo (pdf)

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 – 3. kolo

Požadavky na přihlášky ke studiu a přijímání žáků:

 1. Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopisu předepsaném ministerstvem s uvedením úplného prospěchu za poslední 2 roky studia (nástavbové studium – za 3 roky studia + výuční list).
 2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny uvedené obory (Cestovní ruch, Cukrář, Kuchař – číšník, Cukrářská výroba, Kuchařská výroba) s výjimkou dálkového nástavbového studia.
 3. Doklad o oprávněnosti studia v oboru pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (doporučení školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) – pouze obory označené /* Cukrářská výroba, Kuchařská výroba, Pekařská výroba.
 4. Podání přihlášky přímo na adresu střední školy do 3. kola je do 20. 6. 2019 (všechny obory).

Přijímací zkoušky se nekonají.

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení: Podminky_prijeti_2019 (pdf)

Kritéria přijímacího řízení pro vyhodnocení přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 ve 3. kole Kriteria_cerven_2019 (zveřejněno 16. 5. 2019)

Kriteria přijímacího řízení:
Kriteria pro studijní obory: Cestovní ruch – 3. kolo (pdf)
Kriteria pro učební obory: Cukrář, Kuchař – číšník – 3. kolo (pdf)
Kriteria pro speciální učební obory: Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Stravovací a ubytovací služby (Kuchařská výroba) – 3. kolo (pdf)
Kriteria pro dálkové nástavbové studium: 3. kolo (pdf)

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 – 2. kolo

Požadavky na přihlášky ke studiu a přijímání žáků:

 1. Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopisu předepsaném ministerstvem s uvedením úplného prospěchu za poslední 2 roky studia (nástavbové studium – za 3 roky studia + výuční list).
 2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny uvedené obory (Cestovní ruch, Cukrář, Kuchař – číšník, Cukrářská výroba, Kuchařská výroba) s výjimkou dálkového nástavbového studia.
 3. Doklad o oprávněnosti studia v oboru pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (doporučení školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) – pouze obory označené /* Cukrářská výroba, Kuchařská výroba, Pekařská výroba.
 4. Podání přihlášky přímo na adresu střední školy do 2. kola je do 15. 5. 2019 (všechny obory).

Přijímací zkoušky se nekonají.

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení: Podminky_prijeti_2019 (pdf)

Kritéria přijímacího řízení pro vyhodnocení přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 ve 2. kole Kriteria_kveten_2019 (zveřejněno 23. 4. 2019)

Kriteria přijímacího řízení:
Kriteria pro studijní obory: Cestovní ruch – 2. kolo (pdf)
Kriteria pro učební obory: Cukrář, Kuchař – číšník – 2. kolo (pdf)
Kriteria pro speciální učební obory: Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Stravovací a ubytovací služby (Kuchařská výroba) – 2. kolo (pdf)
Kriteria pro dálkové nástavbové studium: 2. kolo (pdf)

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 – 1. kolo

Požadavky na přihlášky ke studiu a přijímání žáků:

 1. Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopisu předepsaném ministerstvem s uvedením úplného prospěchu za poslední 2 roky studia (nástavbové studium – za 3 roky studia + výuční list).
 2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny uvedené obory (Cestovní ruch, Gastronomie, Cukrář, Kuchař – číšník, Cukrářská výroba, Kuchařská výroba, Pekařská výroba) s výjimkou dálkového nástavbového studia.
 3. Doklad o oprávněnosti studia v oboru pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (doporučení školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) – pouze obory označené /* Cukrářská výroba, Kuchařská výroba, Pekařská výroba.
 4. Podání přihlášky přímo na adresu střední školy do 1. kola je do 1. 3. 2019 (všechny obory).

Přijímací zkoušky se nekonají, s výjimkou studijních oborů Cestovní ruch, Gastronomie, Podnikání – dálková nástavba (didaktické testy CERMAT: Český jazyk a literatura, Matematika) v těchto termínech: 1. termín 12. 4. 2019, 2. termín 15. 4. 2019 (zvolený termín určuje pořadí na přihlášce).

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení: Podminky_prijeti_2019 (pdf)

Kritéria přijímacího řízení pro vyhodnocení přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 v 1. kole Kriteria_leden_2019 (zveřejnění od 31.1.2019)

Kriteria přijímacího řízení:
Kriteria pro studijní obory: Cestovní ruch, Gastronomie 1. kolo (pdf)
Kriteria pro učební obory: Cukrář, Kuchař – číšník 1. kolo (pdf)
Kriteria pro speciální učební obory: Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Stravovací a ubytovací služby (Kuchařská výroba), Potravinářské práce (Pekařská výroba)  1. kolo (pdf)
Kriteria pro dálkové nástavbové studium: 1. kolo (pdf)