Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – 3. kolo

Požadavky na přihlášky ke studiu a přijímání žáků:

 1. Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopisu předepsaném ministerstvem s uvedením úplného prospěchu za poslední 2 roky studia.
 2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny uvedené obory (Cestovní ruch, Cukrář, Kuchař – číšník, Cukrářská výroba, Kuchařská výroba, Pekařská výroba).
 3. Podání přihlášky přímo na adresu střední školy do 3. kola je do 27. 8. 2020 (všechny obory).

Přijímací zkoušky se nekonají.

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení: Podmínky_přijetí_2020 (pdf)

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 ve 3. kole (zveřejnění od 8. 7. 2020):

Kriteria pro studijní obory: Cestovní ruch 3. kolo (pdf)
Kriteria pro učební obory kategorie H: Cukrář, Kuchař – číšník 3. kolo (pdf)
Kriteria pro učební obory kategorie E: Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Stravovací a ubytovací služby (Kuchařská výroba)  3. kolo (pdf)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – 2. kolo

Požadavky na přihlášky ke studiu a přijímání žáků:

 1. Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopisu předepsaném ministerstvem s uvedením úplného prospěchu za poslední 2 roky studia.
 2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny uvedené obory (Cestovní ruch, Cukrář, Kuchař – číšník, Cukrářská výroba, Kuchařská výroba, Pekařská výroba).
 3. Podání přihlášky přímo na adresu střední školy do 2. kola je do 26. 6. 2020 (všechny obory).

Přijímací zkoušky se nekonají.

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení: Podmínky_přijetí_2020 (pdf)

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 ve 2. kole (zveřejnění od 20. 5. 2020):

Kriteria pro studijní obory: Cestovní ruch 2. kolo (pdf)
Kriteria pro učební obory kategorie H: Cukrář, Kuchař – číšník 2. kolo (pdf)
Kriteria pro učební obory kategorie E: Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Stravovací a ubytovací služby (Kuchařská výroba)  2. kolo (pdf)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – 1. kolo

Požadavky na přihlášky ke studiu a přijímání žáků:

 1. Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopisu předepsaném ministerstvem s uvedením úplného prospěchu za poslední 2 roky studia (nástavbové studium – za 3 roky studia + výuční list).
 2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny uvedené obory (Cestovní ruch, Gastronomie, Cukrář, Kuchař – číšník, Cukrářská výroba, Kuchařská výroba, Pekařská výroba) s výjimkou dálkového nástavbového studia.
 3. Podání přihlášky přímo na adresu střední školy do 1. kola je do 1. 3. 2020 (všechny obory).

Přijímací zkoušky se konají pouze u maturitních oborů Cestovní ruch, Gastronomie a Podnikání – dálková nástavba (písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace) v těchto termínech:

 1. termín 14. 4. 2020, 2. termín 15. 4. 2020 (termín je určen pořadím školy na přihlášce).

U nematuritních oborů se přijímací zkoušky nekonají.

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení: Podmínky_přijetí_2020 (pdf)

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 v 1. kole (zveřejnění od 31.1.2020):

Kriteria pro studijní obory: Cestovní ruch, Gastronomie 1. kolo (pdf)
Kriteria pro učební obory kategorie H: Cukrář, Kuchař – číšník 1. kolo (pdf)
Kriteria pro učební obory kategorie E: Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Stravovací a ubytovací služby (Kuchařská výroba), Potravinářské práce (Pekařská výroba)  1. kolo (pdf)
Kriteria pro dálkové nástavbové studium: 1. kolo (pdf)

 

 

 

 

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 – 5. kolo

Požadavky na přihlášky ke studiu a přijímání žáků:

 1. Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopisu předepsaném ministerstvem s uvedením úplného prospěchu za poslední 2 roky studia (nástavbové studium – za 3 roky studia + výuční list).
 2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny uvedené obory (Cestovní ruch, Cukrář, Kuchař – číšník, Cukrářská výroba, Kuchařská výroba) s výjimkou dálkového nástavbového studia.
 3. Doklad o oprávněnosti studia v oboru pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (doporučení školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) – pouze obory označené /* Cukrářská výroba, Kuchařská výroba, Pekařská výroba.
 4. Podání přihlášky přímo na adresu střední školy do 5. kola je do 12. 9. 2019 (všechny obory).

Přijímací zkoušky se nekonají.

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení: Podminky_prijeti_2019 (pdf)

Kritéria přijímacího řízení pro vyhodnocení přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 ve 4. kole Kriteria_zari_2019 (zveřejněno 30. 8. 2019)

Kriteria přijímacího řízení:
Kriteria pro studijní obory: Cestovní ruch – 4. kolo (pdf)
Kriteria pro učební obory: Cukrář, Kuchař – číšník – 4. kolo (pdf)
Kriteria pro speciální učební obory: Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Stravovací a ubytovací služby (Kuchařská výroba) – 4. kolo (pdf)
Kriteria pro dálkové nástavbové studium: 4. kolo (pdf)

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 – 4. kolo

Požadavky na přihlášky ke studiu a přijímání žáků:

 1. Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopisu předepsaném ministerstvem s uvedením úplného prospěchu za poslední 2 roky studia (nástavbové studium – za 3 roky studia + výuční list).
 2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny uvedené obory (Cestovní ruch, Cukrář, Kuchař – číšník, Cukrářská výroba, Kuchařská výroba) s výjimkou dálkového nástavbového studia.
 3. Doklad o oprávněnosti studia v oboru pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (doporučení školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) – pouze obory označené /* Cukrářská výroba, Kuchařská výroba, Pekařská výroba.
 4. Podání přihlášky přímo na adresu střední školy do 4. kola je do 29. 8. 2019 (všechny obory).

Přijímací zkoušky se nekonají.

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení: Podminky_prijeti_2019 (pdf)

Kritéria přijímacího řízení pro vyhodnocení přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 ve 4. kole Kriteria_srpen_2019 (zveřejněno 21. 6. 2019)

Kriteria přijímacího řízení:
Kriteria pro studijní obory: Cestovní ruch – 4. kolo (pdf)
Kriteria pro učební obory: Cukrář, Kuchař – číšník – 4. kolo (pdf)
Kriteria pro speciální učební obory: Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Stravovací a ubytovací služby (Kuchařská výroba) – 4. kolo (pdf)
Kriteria pro dálkové nástavbové studium: 4. kolo (pdf)

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 – 3. kolo

Požadavky na přihlášky ke studiu a přijímání žáků:

 1. Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopisu předepsaném ministerstvem s uvedením úplného prospěchu za poslední 2 roky studia (nástavbové studium – za 3 roky studia + výuční list).
 2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny uvedené obory (Cestovní ruch, Cukrář, Kuchař – číšník, Cukrářská výroba, Kuchařská výroba) s výjimkou dálkového nástavbového studia.
 3. Doklad o oprávněnosti studia v oboru pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (doporučení školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) – pouze obory označené /* Cukrářská výroba, Kuchařská výroba, Pekařská výroba.
 4. Podání přihlášky přímo na adresu střední školy do 3. kola je do 20. 6. 2019 (všechny obory).

Přijímací zkoušky se nekonají.

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení: Podminky_prijeti_2019 (pdf)

Kritéria přijímacího řízení pro vyhodnocení přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 ve 3. kole Kriteria_cerven_2019 (zveřejněno 16. 5. 2019)

Kriteria přijímacího řízení:
Kriteria pro studijní obory: Cestovní ruch – 3. kolo (pdf)
Kriteria pro učební obory: Cukrář, Kuchař – číšník – 3. kolo (pdf)
Kriteria pro speciální učební obory: Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Stravovací a ubytovací služby (Kuchařská výroba) – 3. kolo (pdf)
Kriteria pro dálkové nástavbové studium: 3. kolo (pdf)

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 – 2. kolo

Požadavky na přihlášky ke studiu a přijímání žáků:

 1. Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopisu předepsaném ministerstvem s uvedením úplného prospěchu za poslední 2 roky studia (nástavbové studium – za 3 roky studia + výuční list).
 2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny uvedené obory (Cestovní ruch, Cukrář, Kuchař – číšník, Cukrářská výroba, Kuchařská výroba) s výjimkou dálkového nástavbového studia.
 3. Doklad o oprávněnosti studia v oboru pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (doporučení školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) – pouze obory označené /* Cukrářská výroba, Kuchařská výroba, Pekařská výroba.
 4. Podání přihlášky přímo na adresu střední školy do 2. kola je do 15. 5. 2019 (všechny obory).

Přijímací zkoušky se nekonají.

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení: Podminky_prijeti_2019 (pdf)

Kritéria přijímacího řízení pro vyhodnocení přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 ve 2. kole Kriteria_kveten_2019 (zveřejněno 23. 4. 2019)

Kriteria přijímacího řízení:
Kriteria pro studijní obory: Cestovní ruch – 2. kolo (pdf)
Kriteria pro učební obory: Cukrář, Kuchař – číšník – 2. kolo (pdf)
Kriteria pro speciální učební obory: Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Stravovací a ubytovací služby (Kuchařská výroba) – 2. kolo (pdf)
Kriteria pro dálkové nástavbové studium: 2. kolo (pdf)

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 – 1. kolo

Požadavky na přihlášky ke studiu a přijímání žáků:

 1. Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopisu předepsaném ministerstvem s uvedením úplného prospěchu za poslední 2 roky studia (nástavbové studium – za 3 roky studia + výuční list).
 2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny uvedené obory (Cestovní ruch, Gastronomie, Cukrář, Kuchař – číšník, Cukrářská výroba, Kuchařská výroba, Pekařská výroba) s výjimkou dálkového nástavbového studia.
 3. Doklad o oprávněnosti studia v oboru pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (doporučení školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) – pouze obory označené /* Cukrářská výroba, Kuchařská výroba, Pekařská výroba.
 4. Podání přihlášky přímo na adresu střední školy do 1. kola je do 1. 3. 2019 (všechny obory).

Přijímací zkoušky se nekonají, s výjimkou studijních oborů Cestovní ruch, Gastronomie, Podnikání – dálková nástavba (didaktické testy CERMAT: Český jazyk a literatura, Matematika) v těchto termínech: 1. termín 12. 4. 2019, 2. termín 15. 4. 2019 (zvolený termín určuje pořadí na přihlášce).

Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení: Podminky_prijeti_2019 (pdf)

Kritéria přijímacího řízení pro vyhodnocení přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 v 1. kole Kriteria_leden_2019 (zveřejnění od 31.1.2019)

Kriteria přijímacího řízení:
Kriteria pro studijní obory: Cestovní ruch, Gastronomie 1. kolo (pdf)
Kriteria pro učební obory: Cukrář, Kuchař – číšník 1. kolo (pdf)
Kriteria pro speciální učební obory: Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Stravovací a ubytovací služby (Kuchařská výroba), Potravinářské práce (Pekařská výroba)  1. kolo (pdf)
Kriteria pro dálkové nástavbové studium: 1. kolo (pdf)