Studijní obory

Vážení absolventi základních škol!

Pokud máte zájem o kvalitní a atraktivní studijní obor, věnujte prosím pozornost naší nabídce. Studijní programy naší školy jsou obory pro absolventy základních škol, zakončené maturitní zkouškou, které si Vám dovolujeme nabídnout.

65-42-M/02 Cestovní ruch

Ukončení studia: maturitní zkouška, získání úplného středního odborného vzdělání
Možnosti dalšího vzdělávání:
Po úspěšně vykonané maturitní zkoušce se můžete ucházet o studium na Vyšších odborných nebo Vysokých školách.

53-41-M/02 Nutriční asistent  

Ukončení studia: maturitní zkouška, získání úplného středního odborného vzdělání
Možnosti dalšího vzdělávání:
Po úspěšně vykonané maturitní zkoušce se můžete ucházet o studium na Vyšších odborných nebo Vysokých školách.

Pro vyučené :

64-41-L/51 Podnikání – dálková forma

určené absolventům tříletých učebních oborů. Studijní obory prohlubují znalosti, které jste získali ve tříletém učebním oboru a rozšiřují je především v oblasti administrativně ekonomické, s cílem připravit Vás pro podnikatelskou dráhu.