65-41-L/01 Gastronomie

je čtyřletý učební obor, ukončený maturitní zkouškou. Absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích v pohostinství, tj. ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, např. v restauracích, v provozovnách rychlého občerstvení a dalších provozovnách společného stravování, v penzionech a hotelech. Uplatní se ve vedoucích pozicích jako šéfkuchaři nebo číšníci-specialisté. Jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící – v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele.

Ukončení studia: maturitní zkouška, získání úplného středního odborného vzdělání
Možnosti dalšího vzdělávání:
Po úspěšně vykonané maturitní zkoušce se můžete ucházet o studium na Vyšších odborných nebo Vysokých školách.

Leták s informacemi o studiu pdf.