65-51-H/01 Kuchař-číšník

Tříletý učební obor ukončený výučním listem. Absolvent ovládá způsoby přípravy běžných pokrmů české i zahraniční kuchyně. Zhotovuje pokrmy teplé a studené kuchyně, připravuje jednoduché moučníky.  Pokrmy esteticky upravuje a provádí jejich správné uchovávání.  Hodnotí kvalitu provedené práce. Ovládá základní pravidla a techniky obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti. Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve veřejném i účelovém stravování v pozici zaměstnance. V prvním a druhém ročníku bude výuka probíhat podle společného základu. Ve třetím ročníku se budou žáci profilovat do oblasti výroby pokrmů nebo do obsluhy, případně zvolí kombinaci obojího.

Leták s informacemi o studiu pdf.