Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

vyhledáte podle registračního čísla uchazeče na portálu DiPSy nebo zde:

65-42-M/02 Cestovní ruch​ – Výsledková listina 2024-1 CR
53-41-M/02 Nutriční asistent – Výsledková listina 2024-1 NA
29-54-H/01 Cukrář​ – Výsledková listina 2024-1 CU
65-51-H/01 Kuchař – číšník – Výsledková listina 2024-1 KC
29-51-E/01 Potravinářská výroba (zaměření Cukrářská výroba) – Výsledková listina 2024-1 CV
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (zaměření Kuchařská výroba) – Výsledková listina 2024-1 KV

Informační schůzka pro přijaté do 1. ročníků se bude konat 12. 6. 2024 od 16:00 hodin v budově školy.

 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Zveřejněny 23. 8. 2023.

Zápisové lístky do všech oborů je nutné odevzdat do 6. 9. 2023.

65-42-M/02 Cestovní ruch – žádná přihláška​
53-41-M/02 Nutriční asistent
29-54-H/01 Cukrář​
65-51-H/01 Kuchař – číšník
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (zaměření Kuchařská výroba) – žádná přihláška

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Zveřejněny 7. 6. 2023.

Zápisové lístky do všech oborů je nutné odevzdat do 21. 6. 2023.

65-42-M/02 Cestovní ruch
53-41-M/02 Nutriční asistent
29-54-H/01 Cukrář​
65-51-H/01 Kuchař – číšník
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (zaměření Kuchařská výroba)

Informační schůzka pro přijaté do 1. ročníků se bude konat 14. 6. 2023 od 16:00 hodin v budově školy.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

65-42-M/02 Cestovní ruch​ – budou zveřejněny 28. 4. 2023 v 15:00, zápisové lístky je nutné odevzdat do 16. 5. 2023
53-41-M/02 Nutriční asistent – budou zveřejněny 28. 4. 2023 v 15:00, zápisové lístky je nutné odevzdat do 16. 5. 2023
29-54-H/01 Cukrář​ – zveřejněno 22. 4. 2023, zápisové lístky je nutné odevzdat do 9. 5. 2023
65-51-H/01 Kuchař – číšník – zveřejněno 22. 4. 2023, zápisové lístky je nutné odevzdat do 9. 5. 2023
29-51-E/01 Potravinářská výroba (zaměření Cukrářská výroba) – zveřejněno 22. 4. 2023, zápisové lístky je nutné odevzdat do 9. 5. 2023
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (zaměření Kuchařská výroba) – zveřejněno 22. 4. 2023, zápisové lístky je nutné odevzdat do 9. 5. 2023

Informační schůzka pro přijaté do 1. ročníků se bude konat 14. 6. 2023 od 16:00 hodin v budově školy.

 

Výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

65-42-M/02 Cestovní ruch
53-41-M/02 Nutriční asistent
29-54-H/01 Cukrář​
65-51-H/01 Kuchař – číšník
29-51-E/01 Potravinářská výroba (zaměření Cukrářská výroba) – nebyla podána žádná přihláška
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (zaměření Kuchařská výroba)

Zápisové lístky do všech oborů je nutné odevzdat do 14. 9. 2022.

 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

65-42-M/02 Cestovní ruch
53-41-M/02 Nutriční asistent
29-54-H/01 Cukrář
65-51-H/01 Kuchař – číšník
29-51-E/01 Potravinářská výroba (zaměření Cukrářská výroba)
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (zaměření Kuchařská výroba)

Zápisové lístky do všech oborů je nutné odevzdat do 15. 7. 2022.

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

65-42-M/02 Cestovní ruch
53-41-M/02 Nutriční asistent
29-54-H/01 Cukrář
65-51-H/01 Kuchař – číšník
29-51-E/01 Potravinářská výroba (zaměření Cukrářská výroba)
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (zaměření Kuchařská výroba)

Zápisové lístky do všech oborů je nutné odevzdat do 13. 6. 2022.

Informační schůzka pro přijaté do 1. ročníků se bude konat 14. 6. 2022 od 16:00 hodin v budově školy.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

65-42-M/02 Cestovní ruch
53-41-M/02 Nutriční asistent
29-54-H/01 Cukrář
65-51-H/01 Kuchař – číšník
29-51-E/01 Potravinářská výroba (zaměření Cukrářská výroba)
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (zaměření Kuchařská výroba)

Zápisové lístky do maturitních oborů (Cestovní ruch, Nutriční asistent) je nutné odevzdat do 13. 5. 2022.

Zápisové lístky do učebních oborů (Cukrář, Kuchař-číšník, Cukrářská výroba, kuchařská výroba) je nutné odevzdat do 6. 5. 2022.

Informační schůzka pro přijaté do 1. ročníků se bude konat 14. 6. 2022 od 16:00 hodin v budově školy.

 

Výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (zaměření Kuchařská výroba)

Termín pro odevzdání zápisových lístků je do 24. 9. 2021.

 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

53-41-M/02 Nutriční asistent
65-51-H/01 Kuchař – číšník
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (zaměření Kuchařská výroba)

Termín pro odevzdání zápisových lístků je do 14. 9. 2021.

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

65-42-M/02 Cestovní ruch
53-41-M/02 Nutriční asistent
29-54-H/01 Cukrář
65-51-H/01 Kuchař – číšník
29-51-E/01 Potravinářská výroba (zaměření Cukrářská výroba)

Termín pro odevzdání zápisových lístků je do 15. 7. 2021.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

65-42-M/02 Cestovní ruch
53-41-M/02 Nutriční asistent
29-54-H/01 Cukrář
65-51-H/01 Kuchař – číšník
29-51-E/01 Potravinářská výroba (zaměření Cukrářská výroba)
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (zaměření Kuchařská výroba)

Přijímací řízení – posun termínů (výsledky budou zveřejněny až 19. 5. 2021)

Na základě Opatření obecné povahy Přijímací řízení – dodatek Č. j.: MSMT-4337/2021-6 dochází k těmto změnám v termínech:

Nahlížení do spisu je stanoveno nejpozději
do 27. 4. 2021, 12:00 hod. pro maturitní obory
do 19. 4. 2021, 14:00 hod. pro učební obory
do 17. 5. 2021, 14:00 hod. pro všechny obory

Rozhodnutí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů
dne 28. 4. 2021 pro maturitní obory
dne 22. 4. 2021, 10:00 hod. pro učební obory
dne 19. 5. 2021, 10:00 hod. pro všechny obory

Písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude zasláno do vlastních rukou pouze nepřijatým uchazečům.

Stejnopis rozhodnutí si můžete podle potřeby vyžádat v sekretariátu ředitele školy
od 28. 4. 2021 od 12:00 hod. pro maturitní obory
od 22. 4. 2021. pro učební obory
od 19. 5. 2021 od 12:00 hod. pro všechny obory

Svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku správnímu orgánu, který rozhodl o přijetí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
tj. do 12. 5. 2021 pro maturitní obory
tj. do 6. 5. 2021 pro učební obory
tj. do 2. 6. 2021 pro všechny obory