Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Přijímací řízení – posun termínů

Na základě Opatření obecné povahy Přijímací řízení – dodatek Č. j.: MSMT-4337/2021-6 dochází k těmto změnám v termínech:

Nahlížení do spisu je stanoveno nejpozději
do 27. 4. 2021, 12:00 hod. pro maturitní obory
do 19. 4. 2021, 14:00 hod. pro učební obory
do 17. 5. 2021, 14:00 hod. pro všechny obory

Rozhodnutí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů
dne 28. 4. 2021 pro maturitní obory
dne 22. 4. 2021, 10:00 hod. pro učební obory
dne 19. 5. 2021, 10:00 hod. pro všechny obory

Písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude zasláno do vlastních rukou pouze nepřijatým uchazečům.

Stejnopis rozhodnutí si můžete podle potřeby vyžádat v sekretariátu ředitele školy
od 28. 4. 2021 od 12:00 hod. pro maturitní obory
od 22. 4. 2021. pro učební obory
od 19. 5. 2021 od 12:00 hod. pro všechny obory

Svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku správnímu orgánu, který rozhodl o přijetí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
tj. do 12. 5. 2021 pro maturitní obory
tj. do 6. 5. 2021 pro učební obory
tj. do 2. 6. 2021 pro všechny obory

 

Výsledky přijímacího řízení 2020/2021
Zde jsou zveřejněny výsledky zpracované na základě stanovených kriterií a doložených výsledků předchozího studia (na ZŠ nebo SOU) – viz dopis – zveřejnění výsledků a vydání rozhodnutí.
Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení: Podminky_prijeti_2020

Výsledky 1. kola přijímacího řízení: datum zveřejnění 22. 04. 2020 (učební obory)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení: datum zveřejnění 16. 6. 2020, po náhradním termínu 26. 6. 2020 (studijní obory)

Výsledky 2. kola přijímacího řízení: datum zveřejnění 29. 6. 2020 (všechny obory)

Výsledky 3. kola přijímacího řízení: datum zveřejnění 31. 8. 2020 (všechny obory)

Upozornění: Pro potvrzení kladného rozhodnutí je nezbytné odevzdat ZÁPISOVÝ LÍSTEK!!! Jeho neodevzdáním ztrácí kladné rozhodnutí platnost.

K zobrazení výsledků je nezbytný prohlížeč souborů *.pdf   Acrobat Reader!

 

 OborVýsledky
 Cestovní ruch1. kolo   1. kolo po náhradním termínu   2. kolo   3. kolo
 Gastronomie1. kolo   –
 Podnikání (dálkové nástavbové studium)1. kolo   –
 Cukrář1. kolo   2. kolo   3. kolo
 Kuchař-číšník1. kolo   2. kolo   3. kolo
 Cukrářská výroba (Potravinářská výroba)1. kolo   2. kolo   3. kolo
 Kuchařská výroba (Stravovací a ubytovací služby)1. kolo   2. kolo   –
 Pekařská výroba (Potravinářské práce)1. kolo   –

Pozn.: Neaktivní odkaz znamená, že nebyla podána žádná přihláška.