Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení 2020/2021
Zde jsou zveřejněny výsledky zpracované na základě stanovených kriterií a doložených výsledků předchozího studia (na ZŠ nebo SOU) – viz dopis – zveřejnění výsledků a vydání rozhodnutí.
Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení: Podminky_prijeti_2020

Výsledky 1. kola přijímacího řízení: datum zveřejnění 22. 04. 2020 (učební obory)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení: datum zveřejnění 16. 6. 2020, po náhradním termínu 26. 6. 2020 (studijní obory)

Výsledky 2. kola přijímacího řízení: datum zveřejnění 29. 6. 2020 (všechny obory)

Výsledky 3. kola přijímacího řízení: datum zveřejnění 31. 8. 2020 (všechny obory)

Upozornění: Pro potvrzení kladného rozhodnutí je nezbytné odevzdat ZÁPISOVÝ LÍSTEK!!! Jeho neodevzdáním ztrácí kladné rozhodnutí platnost.

K zobrazení výsledků je nezbytný prohlížeč souborů *.pdf   Acrobat Reader!

 

 OborVýsledky
 Cestovní ruch1. kolo   1. kolo po náhradním termínu   2. kolo   3. kolo
 Gastronomie1. kolo   –
 Podnikání (dálkové nástavbové studium)1. kolo   –
 Cukrář1. kolo   2. kolo   3. kolo
 Kuchař-číšník1. kolo   2. kolo   3. kolo
 Cukrářská výroba (Potravinářská výroba)1. kolo   2. kolo   3. kolo
 Kuchařská výroba (Stravovací a ubytovací služby)1. kolo   2. kolo   –
 Pekařská výroba (Potravinářské práce)1. kolo   –

Pozn.: Neaktivní odkaz znamená, že nebyla podána žádná přihláška.