Hodnocení maturitních ročníků (tříd 4CR a 3PO) bylo ukončeno ke dni 30. 4. 2020. Zápis hodnocení do Bakalářů a jeho zpřístupnění žákům a zákonným zástupcům byl proveden do 5. 5. 2020.

Vydávání vysvědčení bude probíhat od 11. 5. 2020 individuálně během konzultací ve škole.

Václav Šimůnek