Pro maturitní obory bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení.

Podávání přihlášek je do 1. 6. 2023.

Počet přijímaných žáků:
65-42-M/02 Cestovní ruch – 2
53-41-M/02 Nutriční asistent – 6

Základní informace o přijímacím řízení

Kritéria přijímacího řízení