Odměny žákům OV budou vypláceny pouze po předložení občanského průkazů v kanceláři ekonomického oddělení následovně:

v pátek 12. 12. 2014 8,00 – 13,15

v pondělí 15. 12. 2014 8,00 – 14,30

Výplaty odměn žáků provádí pokladní školy vždy první pracovní pátek a následné pondělí po 12. kalendářním dnu v měsíci.

Odměnu za produktivní práci je možno zasílat na účet
Žáci pobírající odměnu za produktivní práci mají možnost nechat si zasílat tuto odměnu na svůj účet, mají-li ho zřízený.
Číslo účtu je nutné nahlásit na ekonomickém oddělení.