Maturitní zkoušky 2020 – podzimní termín

Informace na https://maturita.cermat.cz

Maturitní kalendář 2020 – Podzimní zkušební období – https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/maturitni-kalendar

1. – 3. 9. 2020   písemné zkoušky společné části (spádová škola – Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607)
8. a 9. 9. 2020   praktická zkouška 4CR
14. 9. 2020       3PO, 4CR – ústní část profilová a společná

 

Maturitní zkoušky 2020 – jarní termín

Informace na https://maturita.cermat.cz

Seznam literatury (pdf) – podle novely školského zákona a vyhlášky (zveřejněno 23. 9. 2019).
Žáci podávají svůj zvolený seznam literatury řediteli školy nejpozději do 31. 3. 2020.

Předměty profilové části: Cestovní ruchPodnikání (zveřejněno dne 27. 09. 2019)

Maturitní témata profilové části: 4CR – CER, EKN, 3PO – EKN, MMA, opravné GA – VOG, EKU

Specifická témata 3. části ústní zkoušky z cizích jazyků: ANJ (pdf), NEJ (pdf)

Přihlašování k maturitní zkoušce
Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce [PDF, 58 kB] řediteli školy (prostřednictvím třídních učitelů nebo zástupce ředitele), a to nejpozději do:
2. prosince 2019 pro jarní zkušební období;
25. června 2020 pro podzimní zkušební období. Lhůta pro podání přihlášky k podzimnímu zkušebnímu období byla prodloužena do 25. července 2020.

Při opravném či náhradním termínu se žák hlásí pouze na ty dílčí zkoušky, které nevykonal nebo vykonal neúspěšně!!!

Doporučujeme vzhledem k potřebě úplnosti a správnosti vyplnění využít spolupráci se ZŘTV panem Rajmem přímo ve škole.

Opět je možné se hlásit na Matematiku + s tím, že přihlašování bude realizovat každý žák sám, mimo školu.

Společné termíny:

jednotné zkušební schéma, podrobné zkušební schéma (MŠMT zveřejní do 15. 1. 2020)

8. 4. 2020, 30. 4. 2020 – písemné práce z CJL a z cizího jazyka – ZRUŠENO

1. 6. – 2. 6. 2020 – blok didaktických testů společné části  

Jednotné zkušební schéma [PDF, 384 kB]
Přílohy k jednotnému zkušebnímu schématu [PDF, 847 kB]

Našich maturantů se týká:
1. 6. 2020 – 8:00 – DT Matematika / 13:00 DT Anglický jazyk
2. 6. 2020 – 8:00 – DT Český jazyk a literatura / 13:00 DT Německý jazyk

Termíny profilové části a ústní zkoušky společné části:

65-42-M/02 Cestovní ruch
30. 4. 2020            ukončení 4. ročníku a vydání vysvědčení
21. – 22. 5. 2020    praktická část
3. – 8. 6. 2020    volno na přípravu
9. – 11. 6. 2020   ústní část profilová a společná

64-41-L/51 Podnikání
30. 4. 2020            ukončení 3. ročníku a vydání vysvědčení
21. 5. 2020             praktická část
3. – 8. 6. 2020    volno na přípravu
9. – 11. 6. 2020   ústní část profilová a společná

Opravné zkoušky oboru 65-41-L/01 Gastronomie proběhnou v termínech oboru Cestovní ruch.

Slavnostní vydávání maturitních vysvědčení proběhne 3. 6. 2020 ???.

 

Maturitní zkoušky 2019

Informace na www.novamaturita.cz

Seznam literatury (60 děl) (pdf) – podle novely školského zákona a vyhlášky (zveřejněno 25. 9. 2018).
Žáci podávají svůj zvolený seznam literatury řediteli školy nejpozději do 31. 3. 2019.

Předměty profilové části: Cestovní ruch (zveřejněno dne 25. 09. 2018)

Písemné sdělení studentů o volbě předmětů pro maturitní zkoušku (Prihlaska_k_MZ) do 3. 12. 2018 pro jarní zkušební období (prostřednictvím třídních učitelů nebo zástupce ředitele) Při opravném či náhradním termínu se žák hlásí pouze na ty dílčí zkoušky, které nevykonal nebo vykonal neúspěšně!!!
Opět je možné se hlásit na Matematiku + s tím, že přihlašování bude realizovat každý žák sám, mimo školu.

Přihláška bianco (pdf). Doporučujeme vzhledem k potřebě úplnosti a správnosti vyplnění využít spolupráci se ZŘTV panem Rajmem přímo ve škole.

Specifická témata 3. části ústní zkoušky z cizích jazyků: ANJ (pdf), NEJ (pdf)

Maturitní témata k PČ: 4CR – CER, EKN (zveřejněno 25. 9. 2018), opravné 3PO – EKN, MAM, opravné GA – VOG, EKU

Využijte možnosti registrace na výsledkovém portálu žáka na adrese https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx Více informací na http://www.novamaturita.cz/vysledkovy-portal-zaka-1404036968.html

 

Společné termíny:

jednotné zkušební schéma, podrobné zkušební schéma

10. 4. 2019 – písemná práce z CJL
11. 4. 2019 – písemná práce z cizího jazyka

2. 5. – 3. 5. 2019 – blok didaktických testů společné části  

Termíny profilové části a ústní zkoušky společné části:

65-42-M/02 Cestovní ruch
30. 4. 2019            ukončení 4. ročníku a vydání vysvědčení
13. – 14. 5. 2019    praktická část – harmonogram
15. – 21. 5. 2019    volno na přípravu (5 vyučovacích dnů dle ŠZ)
22. – 24. 5. 2019   ústní část profilová a společná – harmonogram

Opravné zkoušky oboru 64-41-L/51 Podnikání proběhnou v termínech oboru Cestovní ruch.

Slavnostní vydávání maturitních vysvědčení proběhne 29. 5. 2019 v 10,00 hodin ve škole v učebně UNI.

Informace z MZK 2019 podzimní termín:

Podávání přihlášek  na podzimní termín maturitních zkoušek je do 25. 6. 2019 (přihlášku je možné vyplnit ve škole za asistence pana Rajma)

 

 

Žáci konající ústní zkoušku z CJL podávají svůj zvolený seznam literatury řediteli školy nejpozději do 30. 6. 2019.

Termíny maturitních zkoušek v podzimním termínu 2019 (zveřejněno 4. 6. 2019)

2. – 6. 9. 2019   písemné zkoušky společné části (spádová škola – Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607)
JZSpodzim-2019prilohy1-7
JZSpodzim-2019podrobne schemapriloha 8
9. 9. 2019   praktická zkouška 3PO – časový harmonogram 3PO
9. a 10. 9. 2019   praktická zkouška 4CR – harmonogram
13. 9. 2019       3PO, 4CR – ústní část profilová a společná – Časový harmonogram ÚZ MZK podzim 2019 – 4CR web