Maturitní zkoušky 2024 – jarní termín

Informace na https://maturita.cermat.cz

Maturitní kalendář 2024 – Jarní zkušební období – https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

Školní seznam literatury (pdf) – platný pro jarní a podzimní zkušební období 2024 (zveřejněno 22. 9. 2023).
Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy do 31. března 2024 pro jarní zkušební období a do 30. června 2024 pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Nabídka předmětů profilové části: Cestovní ruch (zveřejněno dne 22. 09. 2023)

Maturitní témata profilové části:
4CR CER – okruhy 2024, 4CR EKN – okruhy 2024, 3PO EKN – okruhy 2024, 3PO MMA – okruhy 2024 (zveřejněno dne 22. 09. 2023)
MZK ANJ 2024, MZK NEJ 2024 (zveřejněno dne 22. 09. 2023)

 

Maturitní zkoušky 2023 – podzimní termín

Informace na https://maturita.cermat.cz

Maturitní kalendář 2023 – Podzimní zkušební období – https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

Přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky žák odevzdává řediteli školy do 26. června 2023.
Žák odevzdá vlastní seznam literatury řediteli školy do 30. června 2023 pro podzimní zkušební období.

Společná část
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat v období od 1. září 2023 do 10. září 2023. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna 2023.

nekoná se      Český jazyk a literatura – písemná práce
nekoná se      Cizí jazyk – písemná práce
1. – 10. 9. 2023   didaktické testy společné části (spádová škola)
7. – 8. 9. 2023   praktická zkouška
14. 9. 2023       ústní část profilová a společná

 

Maturitní zkoušky 2023 – jarní termín

Informace na https://maturita.cermat.cz

Maturitní kalendář 2023 – Jarní zkušební období – https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

Školní seznam literatury (pdf) – platný pro jarní a podzimní zkušební období 2023 (zveřejněno 27. 9. 2022).
Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy do 31. března 2023 pro jarní zkušební období a do 30. června 2023 pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Nabídka předmětů profilové části: Cestovní ruch (zveřejněno dne 27. 09. 2022)

Maturitní témata profilové části:
4CR CER – okruhy 2023, 4CR EKN – okruhy 2023, 3PO EKN – okruhy 2023, 3PO MMA – okruhy 2023 (zveřejněno dne 27. 09. 2022)
MZK ANJ 2023, MZK NEJ 2023 (zveřejněno dne 27. 09. 2022)

 

Maturitní zkoušky 2022 – podzimní termín

Informace na https://maturita.cermat.cz

Maturitní kalendář 2022 – Podzimní zkušební období – https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

Přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky žák odevzdává řediteli školy do 27. června 2022.
Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy do 30. června 2022 pro podzimní zkušební období.

Společná část
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat v období od 1. září 2022 (od 12:00 hod.) do 6. září 2022. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna 2022.

29. 8. 2022      Český jazyk a literatura – písemná práce
30. 8. 2022      Cizí jazyk – písemná práce
1. – 6. 9. 2022   didaktické testy společné části (spádová škola)
7. – 8. 9. 2022   praktická zkouška
14. 9. 2022       ústní část profilová a společná

 

Maturitní zkoušky 2022 – jarní termín

Informace na https://maturita.cermat.cz

Model maturitní zkoušky zaznamenal od roku 2021 na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky výrazné změny!
Více o změnách na https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

Školní seznam literatury (pdf) – platný pro jarní a podzimní zkušební období 2022 (zveřejněno 29. 9. 2021).
Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy do 31. března 2022 pro jarní zkušební období a do 30. června 2022 pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Nabídka předmětů profilové části: Cestovní ruch (zveřejněno dne 29. 09. 2021)

Maturitní témata profilové části:
4CR CER 2022, 4CR EKN 2022, 3PO EKN 2022, 3PO MMA 2022 (zveřejněno dne 29. 09. 2021)
MZK_ANJ 2022, MZK_NEJ 2022 (zveřejněno dne 29. 09. 2021)

Písemná práce z předmětu Český jazyk a literatura:
délka konání je 110 minut a rozsah textu je minimálně 250 slov
Seznam povolených pomůcek: psací potřeby (pero, propisovací tužka – modrá nebo černá barva), pravidla českého pravopisu

Písemná práce z cizího jazyka:
délka konání je 60 minut a rozsah textu je minimálně 200 slov
Seznam povolených pomůcek: psací potřeby (pero, propisovací tužka – modrá nebo černá barva), slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu

Ústní zkouška z cizího jazyka
Seznam povolených pomůcek: slovníky, mapy, atlasy, obrazy, plánky měst

Termíny pro podání přihlášky
Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:
1. prosince 2021 pro jarní zkušební období
27. června 2022 pro podzimní zkušební období

Termíny konání zkoušek

27. 4. 2022   Český jazyk a literatura – písemná práce
28. 4. 2022   Cizí jazyk – písemná práce

2. – 4. 5. 2022 – Zkoušky společné části (didaktické testy)

65-42-M/02 Cestovní ruch
29. 4. 2022   ukončení 4. ročníku a vydání vysvědčení
12. – 13. 5. 2022   praktická část
16. – 20. 5. 2022   volno na přípravu
23. – 26. 5. 2022   ústní část

Opravné zkoušky oboru 64-41-L/51 Podnikání proběhnou v termínech oboru Cestovní ruch.

Slavnostní vydávání maturitních vysvědčení proběhne 1. 6. 2022.

 

Maturitní zkoušky 2021 – podzimní termín

Informace na https://maturita.cermat.cz

Maturitní kalendář 2021 – Podzimní zkušební období – https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

Přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky žák odevzdává řediteli školy, ve které zkoušku konal nebo měl konat, tímto způsobem:
Společná část
do 23. července 2021 (zná-li žák před tímto datem výsledky všech profilových zkoušek, je možné odevzdat přihlášku ke společné a profilové části najednou)
Profilová část
do 30. července 2021
• koná-li žák praktickou zkoušku v období od 27. července do 27. srpna 2021, odevzdá přihlášku k praktické zkoušce pro podzimní zkušební období do 4 pracovních dnů ode dne, kdy tuto zkoušku konal nebo měl konat
Na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy tedy může žák pro podzimní zkušební období podat pouze jednu přihlášku ke všem zkouškám (do 23. července 2021), v závislosti na stanovených termínech konání profilových zkoušek však může podat celkem až 3 přihlášky – první pouze ke zkouškám společné části (do 23. července 2021), druhou ke zkouškám profilové části vyjma praktické zkoušky (do 30. července 2021) a třetí k opravné nebo náhradní zkoušce praktické zkoušky konané v období od 27. července 2021 (do 4 pracovních dnů ode dne konání zkoušky).
Společná část
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat ve dnech od středy 1. září 2021 (od 12:15 hod.) do pátku 3. září 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna 2021.

1. – 3. 9. 2021   písemné zkoušky společné části (spádová škola)
6. 9. 2021   praktická zkouška
14. 9. 2021       3PO, 4CR – ústní část profilová a společná

 

 

Maturitní zkoušky 2021 – jarní termín

Informace na https://maturita.cermat.cz

Model maturitní zkoušky 2021 zaznamenal na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky výrazné změny!
Více o změnách na https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

Termíny maturitních zkoušek 2021 – jarní část (aktualizace 16. 3. 2021)

30. 4. 2021   Termín pro písemné oznámení o konání nepovinné ústní části MZ (Český jazyk a literatura/Cizí jazyk)
30. 4. 2021   Termín pro odevzdání seznamu literatury k ústní části MZ předmětu Český jazyk a literatura
13. – 14. 5. 2021   Praktická část MZ
21. 5. 2021   Ukončení 4. ročníku a vydání vysvědčení
24. – 25. 5. 2021   Didaktické testy (24. 5. ANJ, 25. 5. CJL)
26. 5. – 9. 6. 2021   Volno na přípravu
10. – 14. 6. 2021   Ústní část MZ

Aktuální informace ke konání maturitní zkoušky v roce 2021

  • posun termínů didaktických testů na , 25. a 26. května 2021
  • mimořádný termín pro ty, kteří se nebudou moci účastnit řádného termínu z důvodu karantény či onemocnění covid-19, se bude konat, 8. a 9. července 2021
  • pro „prvomaturanty“ (žáky, kteří se vzdělávají ve školním roce 2020/2021) bude dobrovolná ústní zkouška z českého a cizího jazyka. Toto NEPLATÍ pro uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku.

Doplňující informace

  • Didaktické testy:

          Český a cizí jazyk – navýšen čas o 10 minut (konkrétně DT ČJ 85min., DT cizí jazyk 110 min.)

          Matematika – navýšen čas o 15 minut (konkrétně DT MAT 135 min.)

  • V rámci profilové části MZK byly zrušeny písemné (slohové) práce.

 

Školní seznam literatury (pdf) – platný pro jarní a podzimní zkušební období 2021 (zveřejněno 24. 9. 2020).
Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy do 31. března 2021 30. 4. 2021 pro jarní zkušební období a do 30. června 2021 pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Nabídka předmětů profilové části: Cestovní ruch (zveřejněno dne 25. 09. 2020)

Maturitní témata profilové části:
4CR CER, 4CR EKN, 3PO EKN, 3PO MMA, 4GA VOG, 4GA EKU (zveřejněno dne 25. 09. 2020)
ANJ, NEJ (zveřejněno dne 22. 10. 2020)

Písemná práce z předmětu Český jazyk a literatura se bude konat v týdnu od 26. 4. 2021 – zrušeno
délka konání je 110 minut a rozsah textu je minimálně 250 slov
Seznam povolených pomůcek: psací potřeby (pero, propisovací tužka – modrá nebo černá barva), pravidla českého pravopisu

Písemná práce z cizího jazyka se bude konat v týdnu od 26. 4. 2021 – zrušeno
délka konání je 60 minut a rozsah textu je minimálně 200 slov
Seznam povolených pomůcek: psací potřeby (pero, propisovací tužka – modrá nebo černá barva), slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu

Ústní zkouška z cizího jazyka
Seznam povolených pomůcek: slovníky, mapy, atlasy, obrazy, plánky měst

Termíny pro podání přihlášky
Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce [PDF, 398 kB] řediteli školy, a to nejpozději do:
1. prosince 2020 pro jarní zkušební období
25. června 2021 pro podzimní zkušební období

Maturitní kalendář 2021 (pro řádné, náhradní i opravné termíny)
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

1. 12. 2020 – termín pro podání přihlášky pro jarní zkušební období

31. 3. 2021 – termín pro odevzdání vlastního seznamu literatury řediteli školy pro jarní zkušební období > 30. 4. 2021

v týdnu od 26. 4. 2021písemná práce z předmětu Český jazyk a literatura – zrušeno

v týdnu od 26. 4. 2021písemná práce z cizího jazyka (pokud si ho žák zvolil) – zrušeno

30. 4. 2021ukončení 4. ročníku a vydání ročníkového vysvědčení > 21. 5. 2021

3. – 7. 5. 2021didaktické testy společné části maturitní zkoušky > 24. – 25. 5. 2021
Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. ledna 2021.

13. – 14. 5. 2021praktická část maturitní zkoušky
Cestovní ruch 300 minut, Písemná a elektronická komunikace 150 minut, Informační technologie 150 minut.

17. – 21. 5. 2021    volno na přípravu > 26. 5. – 9. 6. 2021

24. – 27. 5. 2021   ústní část maturitní zkoušky > 10. – 14. 6. 2021

2. 6. 2021 – slavnostní vydávání maturitních vysvědčení

 

Maturitní zkoušky 2020 – podzimní termín

Informace na https://maturita.cermat.cz

Maturitní kalendář 2020 – Podzimní zkušební období – https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/maturitni-kalendar

1. – 3. 9. 2020   písemné zkoušky společné části (spádová škola – Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607)
8. a 9. 9. 2020   praktická zkouška 4CR
14. 9. 2020       3PO, 4CR – ústní část profilová a společná

 

Maturitní zkoušky 2020 – jarní termín

Informace na https://maturita.cermat.cz

Seznam literatury (pdf) – podle novely školského zákona a vyhlášky (zveřejněno 23. 9. 2019).
Žáci podávají svůj zvolený seznam literatury řediteli školy nejpozději do 31. 3. 2020.

Předměty profilové části: Cestovní ruchPodnikání (zveřejněno dne 27. 09. 2019)

Maturitní témata profilové části: 4CR – CER, EKN, 3PO – EKN, MMA, opravné GA – VOG, EKU

Specifická témata 3. části ústní zkoušky z cizích jazyků: ANJ (pdf), NEJ (pdf)

Přihlašování k maturitní zkoušce
Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce [PDF, 58 kB] řediteli školy (prostřednictvím třídních učitelů nebo zástupce ředitele), a to nejpozději do:
2. prosince 2019 pro jarní zkušební období;
25. června 2020 pro podzimní zkušební období. Lhůta pro podání přihlášky k podzimnímu zkušebnímu období byla prodloužena do 25. července 2020.

Při opravném či náhradním termínu se žák hlásí pouze na ty dílčí zkoušky, které nevykonal nebo vykonal neúspěšně!!!

Doporučujeme vzhledem k potřebě úplnosti a správnosti vyplnění využít spolupráci se ZŘTV panem Rajmem přímo ve škole.

Opět je možné se hlásit na Matematiku + s tím, že přihlašování bude realizovat každý žák sám, mimo školu.

Společné termíny:

jednotné zkušební schéma, podrobné zkušební schéma (MŠMT zveřejní do 15. 1. 2020)

8. 4. 2020, 30. 4. 2020 – písemné práce z CJL a z cizího jazyka – ZRUŠENO

1. 6. – 2. 6. 2020 – blok didaktických testů společné části  

Jednotné zkušební schéma [PDF, 384 kB]
Přílohy k jednotnému zkušebnímu schématu [PDF, 847 kB]

Našich maturantů se týká:
1. 6. 2020 – 8:00 – DT Matematika / 13:00 DT Anglický jazyk
2. 6. 2020 – 8:00 – DT Český jazyk a literatura / 13:00 DT Německý jazyk

Termíny profilové části a ústní zkoušky společné části:

65-42-M/02 Cestovní ruch
30. 4. 2020            ukončení 4. ročníku a vydání vysvědčení
21. – 22. 5. 2020    praktická část
3. – 8. 6. 2020    volno na přípravu
9. – 11. 6. 2020   ústní část profilová a společná

64-41-L/51 Podnikání
30. 4. 2020            ukončení 3. ročníku a vydání vysvědčení
21. 5. 2020             praktická část
3. – 8. 6. 2020    volno na přípravu
9. – 11. 6. 2020   ústní část profilová a společná

Opravné zkoušky oboru 65-41-L/01 Gastronomie proběhnou v termínech oboru Cestovní ruch.

Slavnostní vydávání maturitních vysvědčení proběhne 3. 6. 2020 ???.

 

Maturitní zkoušky 2019

Informace na www.novamaturita.cz

Seznam literatury (60 děl) (pdf) – podle novely školského zákona a vyhlášky (zveřejněno 25. 9. 2018).
Žáci podávají svůj zvolený seznam literatury řediteli školy nejpozději do 31. 3. 2019.

Předměty profilové části: Cestovní ruch (zveřejněno dne 25. 09. 2018)

Písemné sdělení studentů o volbě předmětů pro maturitní zkoušku (Prihlaska_k_MZ) do 3. 12. 2018 pro jarní zkušební období (prostřednictvím třídních učitelů nebo zástupce ředitele) Při opravném či náhradním termínu se žák hlásí pouze na ty dílčí zkoušky, které nevykonal nebo vykonal neúspěšně!!!
Opět je možné se hlásit na Matematiku + s tím, že přihlašování bude realizovat každý žák sám, mimo školu.

Přihláška bianco (pdf). Doporučujeme vzhledem k potřebě úplnosti a správnosti vyplnění využít spolupráci se ZŘTV panem Rajmem přímo ve škole.

Specifická témata 3. části ústní zkoušky z cizích jazyků: ANJ (pdf), NEJ (pdf)

Maturitní témata k PČ: 4CR – CER, EKN (zveřejněno 25. 9. 2018), opravné 3PO – EKN, MAM, opravné GA – VOG, EKU

Využijte možnosti registrace na výsledkovém portálu žáka na adrese https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx Více informací na http://www.novamaturita.cz/vysledkovy-portal-zaka-1404036968.html

 

Společné termíny:

jednotné zkušební schéma, podrobné zkušební schéma

10. 4. 2019 – písemná práce z CJL
11. 4. 2019 – písemná práce z cizího jazyka

2. 5. – 3. 5. 2019 – blok didaktických testů společné části  

Termíny profilové části a ústní zkoušky společné části:

65-42-M/02 Cestovní ruch
30. 4. 2019            ukončení 4. ročníku a vydání vysvědčení
13. – 14. 5. 2019    praktická část – harmonogram
15. – 21. 5. 2019    volno na přípravu (5 vyučovacích dnů dle ŠZ)
22. – 24. 5. 2019   ústní část profilová a společná – harmonogram

Opravné zkoušky oboru 64-41-L/51 Podnikání proběhnou v termínech oboru Cestovní ruch.

Slavnostní vydávání maturitních vysvědčení proběhne 29. 5. 2019 v 10,00 hodin ve škole v učebně UNI.

Informace z MZK 2019 podzimní termín:

Podávání přihlášek  na podzimní termín maturitních zkoušek je do 25. 6. 2019 (přihlášku je možné vyplnit ve škole za asistence pana Rajma)

 

 

Žáci konající ústní zkoušku z CJL podávají svůj zvolený seznam literatury řediteli školy nejpozději do 30. 6. 2019.

Termíny maturitních zkoušek v podzimním termínu 2019 (zveřejněno 4. 6. 2019)

2. – 6. 9. 2019   písemné zkoušky společné části (spádová škola – Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607)
JZSpodzim-2019prilohy1-7
JZSpodzim-2019podrobne schemapriloha 8
9. 9. 2019   praktická zkouška 3PO – časový harmonogram 3PO
9. a 10. 9. 2019   praktická zkouška 4CR – harmonogram
13. 9. 2019       3PO, 4CR – ústní část profilová a společná – Časový harmonogram ÚZ MZK podzim 2019 – 4CR web