Poradenská činnost

 

Zajišťuje: ředitel školy, výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé a další pedagogičtí pracovníci

Kontakty na pracovníky 

Pracovník Oblast poradenské služby Tel. E-mail 
Ředitel školy
Mgr. Václav Šimůnek
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Spolupráce s poradenskými zařízeními.
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků.
+420 602 128 974Šimůnek
Výchovný poradce
Ing. Marcela Folprechtová
Prevence školní neúspěšnosti
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
+420 702 145 955Folprechtová
Kariérový poradce
Ing. Jitka Drahovzalová
Kariérové poradenství
Užitečné odkazy:
www.kampomaturite.cz
www.vysokeskoly.cz
gaudeamus.cz
+420 724 834 783Drahovzalová
Školní metodik prevence
Mgr. Pavel Šmejc
Prevence sociálně patologických jevů
Minimální preventivní program (pdf)
+420 778 703 175Šmejc

 

Časová dostupnost poradenských služeb

Pracovník Prostory Konzultační hodiny 
Ředitel školy
Mgr. Václav Šimůnek
Budova B, 1. patro,
ředitelna
středa 13,30 – 15,30 hod.
Výchovný poradce
Ing. Marcela Folprechtová
Budova B, 1. patro,
kabinet výchovného poradce
úterý 11,20 – 12,05 hod.
čtvrtek 9,30 – 11,10 hod.
Kariérový poradce
Ing. Jitka Drahovzalová
Budova B, přízemí,
sborovna
dle individuální dohody
Školní metodik prevence
Mgr. Pavel Šmejc
Budova C, 1. patro,
kabinet IT
dle individuální dohody