Poradenská činnost

 

Zajišťuje: ředitel školy, výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé a další pedagogičtí pracovníci

Kontakty na pracovníky 

Pracovník  Oblast poradenské služby  Tel. E-mail 
Ředitel školy
Mgr. Václav Šimůnek
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Spolupráce s poradenskými zařízeními.
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků.
602 128 974Šimůnek
Výchovný poradce
Mgr. Jarmila Šádková
Prevence školní neúspěšnosti
Kariérové poradenství
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci nadaní
778 703 179Šádková
Školní metodik prevence
Mgr. Jarmila Šádková
Prevence sociálně patologických jevů778 703 179Šádková

 

Časová dostupnost poradenských služeb

Pracovník Prostory Konzultační hodiny  
Ředitel školy
Mgr. Václav Šimůnek
Budova B, 1. patro,
ředitelna

středa 13,30 – 15,30 hod.  

Výchovný poradce
Mgr. Jarmila Šádková
Budova B, 1. patro,
kabinet výchovného poradce
úterý 13,30 – 14,15 hod.
čtvrtek 9,30 – 10,15 hod.
Školní metodik prevence
Mgr. Jarmila Šádková

Budova B, 1. patro,
kabinet TEV

úterý 13,30 – 14,15 hod.
čtvrtek 9,30 – 10,15 hod.