Metodik prevence

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Jarmila Šádková

Kontakt:
tel.: 778 703 179
e-mail: sadkovaj@skola-lomnice.cz

MPP vychází z metodického pokynu MŠMT ČR čj.10194/2002-14 a 25884/2003-24.

Minimální preventivní program   (pdf)