Výchovný poradce

 

Činnost výchovného poradce

Každý z nás se může v životě setkat se situací, na kterou sám nestačí. Jedním z těch, kteří nabízejí pomocnou ruku, je výchovný poradce.

Každý výchovný poradce je vázán mlčenlivostí v osobních záležitostech žáků. Na výchovného poradce se žáci, rodiče i pedagogové mohou obracet s následujícími okruhy problémů:

•    Studijní problémy, záškoláctví,
•    řešení osobních, sociálních problém, problémy žáků v sociální skupině,
•    výchovné problémy rodičů se žákem,
•    poradenství při volbě či změně oboru.
•    otázky volby studia VŠ, VOŠ, případně povolání, podávání přihlášek k dalšímu studiu a volba oboru,
•    zdravotní omezení, specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie apod.).

Výchovný poradce může zprostředkovat konzultaci s odborníky z pedagogicko-psychologické poradny.

Konzultační hodiny: viz časový harmonogram dostupnosti poradenské činnosti

Pozn. V jinou dobu podle potřeby a domluvy (telefonicky nebo e-mailem).

Kontakt:
Ing. Jitka Drahovzalová
tel.: +420 724 834 783
e-mail: drahovzalovaj@skola-lomnice.cz

Užitečné adresy:
www.kampomaturite.cz
www.vysokeskoly.cz
www.fakulta.cz
www.gaudeamus.cz