Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne 1. 9. 2020.

Při vstupu do školy je nutné dbát zvýšených hygienických opatření.
Z důvodu epidemiologické situace není vstup rodičů do budovy školy povolen.
Hygienická pravidla pro teoretické vyučování covid 2020-08-28 T, pro odborný výcvik covid 2020-08-28 OV, pro Domov mládeže covid 2020-08-28 DM.
Stravování je zajišteno pro ubytované žáky od 1. 9. 2020, pro neubytované od 2. 9. 2020.
První den není povinné se přezouvat.

První ročníky od 8,30 do cca 11,30 hodin v budově školy, Antala Staška 213.
Třídní učitelé budou žáky v 8,30 hodin očekávat u hlavního vchodu do budovy, kde si je rozeberou dle oboru studia.
Pokud se žák opozdí, dostaví se do sekretariátu školy.
Adaptační den prvních ročníků proběhne 2. 9. 2020 od 7,30 do cca 11,30 hodin s třídním učitelem v budově školy.

Vyšší ročníky od 7,30 do 8,15 hodin v budově školy, Antala Staška 213 v kmenových třídách.

Nástavbové studium zahajuje výuku v pátek 11. 9. 2020 od 14,20 hodin.

Domov mládeže bude v provozu od pondělí 31. 8. 2020 od 17,00 hodin.

Mgr. Václav Šimůnek