Zahájení školního roku proběhne 1. 9. 2021.

Z důvodu epidemiologické situace není vstup rodičů do budovy školy povolen.

Stravování je zajištěno pro ubytované žáky od 1. 9. 2021, pro neubytované od 2. 9. 2021.

Domov mládeže bude v provozu od úterý 31. 8. 2021 od 17,00 hodin.

První den není povinné se přezouvat.

První ročníky od 8,30 do cca 11,30 hodin v budově školy, Antala Staška 213.

Třídní učitelé budou žáky v 8,30 hodin očekávat u hlavního vchodu do budovy, kde si je rozeberou dle oboru studia.

Pokud se žák opozdí, dostaví se do sekretariátu školy.

Adaptační den prvních ročníků proběhne 2. 9. 2021 od 7,30 do cca 11,30 hodin s třídním učitelem v budově školy.

Vyšší ročníky od 7,30 do 8,15 hodin v budově školy, Antala Staška 213 v kmenových třídách.

Testování na Covid-19:

Preventivní screeningové testování je pro školy povinné.

Antigenními testy se bude testovat v září třikrát, 1., 6. a 9. září.

Ubytovaní žáci budou testováni při příjezdu na Domov mládeže.

Testování nepodstupují:

  1. plně očkovaní žáci s certifikátem (14 dnů po plně dokončeném očkování),
  2. žáci, kteří prodělali onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19)
  3. žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Všichni přítomní budou mít po celou dobu správně nasazené respirátory nebo nanoroušky.

Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (očkování, prodělané onemocnění nebo doložení negativního výsledku testu), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. v učebně při výuce a ve společných prostorách školy.

MŠMT_Manuál k provozu škol a testovaní

Václav Šimůnek