U závěrečných zkoušek došlo ke změně termínů ústní části.

Viz Závěrečné zkoušky