Výběr prací žáků v roce 2022 – 2023

Ukázky prací žáků 3CR v roce 2023

Leták a vizitka vlastní firmy – žáci 2CU v roce 2023