Závěrečné zkoušky

Na další termíny po řádném termínu v září je žák povinen se nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky písemně přihlásit! (přihláška)
Na zkoušku se dostavte včas!

Termíny závěrečných zkoušek – září, prosinec

školní rok 2020/2021

září 2021

3., 7. – 8. 9. 2021praktická část
13. 9. 2021ústní část

 

prosinec 2021

3., 7. – 8. 12. 2021praktická část
13. 12. 2021ústní část

 

Informace pro žáky závěrečných ročníků ve školním roce 2020/2021

PODMÍNKY PŘIPUŠTĚNÍ K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

Závěrečnou zkoušku v červnu až srpnu 2021 mohou konat:

 • Žáci závěrečných ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí nejpozději do 31. května 2021.
 • Uchazeči, kteří písemně oznámí řediteli školy, že chtějí v tomto termínu konat opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku.

Závěrečnou zkoušku nejdříve v září 2021 mohou konat:

 • Žáci závěrečných ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí po 31. květnu 2021 (do 30. června).
 • Uchazeči, kteří písemně oznámí řediteli školy, že chtějí v tomto termínu konat opravnou nebo náhradní zkoušku.

KDO PROSPĚL V 1. POLOLETÍ?

Stejná pravidla pro obory zakončované závěrečnou i maturitní zkouškou:

 • Pouze povinné předměty.
 • Pokud žák neprospěl z některého předmětu (nebo všech předmětů) může konat
  OPRAVNOU ZKOUŠKU (písemně požádá ředitele školy o opravnou zkoušku).
 • Pokud je žák nehodnocen z některého předmětu (nebo všech předmětů) může konat
  NÁHRADNÍ ZKOUŠKU (písemně požádá ředitele školy o náhradní zkoušku).

Opravná i náhradní zkouška je vždy komisionální (rozdíl oproti běžnému náhradnímu termínu hodnocení).

Od 15. 2. je možné tyto zkoušky konat jak prezenčně (umožňuje výjimka), tak distančně.

Pokud o komisionální zkoušku žák požádá, tak se musí opravná nebo náhradní zkouška konat do:

 • 31. května (závěrečné zkoušky)
 • 19. května (ZZ – obory Umění, užité umění)
 • 31. března (maturitní zkouška) tj. před zahájením zkoušek na jaře 2021.

Nechce-li ji žák konat do těchto termínů, tak se konají do 30. června (všechny obory).

Max. 1 opravná komisionální zkouška denně (u náhradních není právně omezeno, ale doporučujeme).

Pokud žák u náhradní zkoušky neprospěje, může konat poté opravnou. Je vhodné tedy časově přizpůsobit.

Závěrečná zkouška se skládá z praktické zkoušky, a dále z písemné zkoušky, nebo ústní zkoušky podle výběru ředitele školy, tzn., že praktická zkouška bude povinná pro všechny žáky a ředitel školy rozhodne, zda druhou zkoušku budou žáci konat formou písemné zkoušky, nebo ústní zkoušky.
Písemná zkouška trvá nejdéle 270 minut, tzn., že všem žákům se prodlužuje čas z původních 240 minut o 30 minut.
Pořadí jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky stanoví ředitel školy.
Termíny konání jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky zveřejní ředitel školy na internetových stránkách školy a seznámí s nimi žáky do 15. března 2021.

Harmonogram závěrečných zkoušek

školní rok 2020/2021

červen 2021

65-51-H/01 Kuchař-číšník

31. 5. 2021ukončení 3. ročníku a vydání vysvědčení
1. 6. 2021písemná část – zrušena pro řádný termín, koná se pouze pro opravný a náhradní termín
2. – 8. 6. 2021praktická část
9. – 14. 6. 2021volno na přípravu
15. 6. 2021ústní část
17. 6. 2021předání vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučních listů

 

29-54-H/01 Cukrář

31. 5. 2021ukončení 3. ročníku a vydání vysvědčení
1. 6. 2021písemná část – zrušena pro řádný termín, koná se pouze pro opravný a náhradní termín
2. – 3. 6. 2021praktická část
4. – 14. 6. 2021volno na přípravu
15. 6. 2021ústní část
17. 6. 2021předání vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučních listů

 

29-51-E/01  Potravinářská výroba, ŠVP Cukrářská výroba
65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby, ŠVP Kuchařská výroba

1. 6. 2021ukončení 3. ročníku a vydání vysvědčení
2. 6. 2021písemná část
2. – 8. 6. 2021praktická část
7. – 8. 6. 2021volno na přípravu
16. 6. 2021ústní část – zrušena pro řádný termín, koná se pouze pro opravný a náhradní termín
17. 6. 2021předání vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučních listů