Závěrečné zkoušky

Na další termíny po řádném termínu v září je žák povinen se nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky písemně přihlásit! (přihláška)
Na zkoušku se dostavte včas!

Harmonogram závěrečných zkoušek

školní rok 2019/2020

červen 2020

Pozor – změna termínů závěrečných zkoušek pro školní rok 2019/2020!

65-51-H/01 Kuchař-číšník
29. 5. 2020             ukončení 3. ročníku a vydání vysvědčení
1. 6. 2020               písemná část
2. – 8. 6. 2020      praktická část
9. – 12. 6. 2020    volno na přípravu
15. 6. 2020             ústní část
17. 6. 2020             předání vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučních listů

29-54-H/01 Cukrář
29. 5. 2020             ukončení 3. ročníku a vydání vysvědčení
1. 6. 2020               písemná část
2. – 3. 6. 2020        praktická část
4. – 9. 6. 2020    volno na přípravu
15. 6. 2020             ústní část
17. 6. 2020             předání vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučních listů

29-51-E/01  Potravinářská výroba, ŠVP Cukrářská výroba
65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby, ŠVP Kuchařská výroba
1. 6. 2020               ukončení 3. ročníku a vydání vysvědčení
2. 6. 2020               písemná část
4. – 5. 6. 2020       praktická část
8. – 11. 6. 2020    volno na přípravu
16. 6. 2020             ústní část
17. 6. 2020             předání vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučních listů

září 2020

2. 9. 2020písemná část
3. – 4. 9. 2020praktická část
11. 9. 2020ústní část

prosinec 2020

2. 12. 2020písemná část
3. – 4. 12. 2020praktická část
11. 12. 2020ústní část