Žáci Střední školy na „zkušené“ v Polsku

V rámci mezinárodního projektu „Vstupujeme na trh země souseda“ navštívili žáci Střední školy v Lomnici n. P. střední odbornou školu Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych v polské Karpaczi.

Odborné exkurze se zúčastnili žáci třetího ročníku studijního oboru Gastronomie. Hlavním cílem byla vzájemná výměna odborných znalostí, dovedností a zkušeností v oblasti gastronomie.  Lomničtí středoškoláci předvedli přípravu obložených chlebíčků a bramborového salátu, se kterým na Mistrovství ČR v přípravě bramborového salátu BONECO CAP 2014, obsadili 2. místo a patří tak mezi nejlepší juniory v Česku. V rámci exkurze navštívili naši žáci i hotel Sandra, který je jedním z pracovišť odborné praxe polských žáků. Zpestřením programu byla návštěva Parku miniatur památek Dolního Slezska v Kowarech. Žákům se osobně věnoval tvůrce a majitel Parku Marian Piasecki, který je dlouholetým sociálním partnerem školy. Park miniatur je mimo jiné i místem výkonu prázdninové praxe žáků studijního oboru Cestovní ruch.

Věřme, že exkurze byla pro žáky i učitele přínosná, neboť jim umožnila seznámit se studiem i odbornou praxí v zahraničí, blíže poznat zmíněný region.