Informace o zrušení jednotné přijímací zkoušky
v 1. kole
přijímacího řízení
pro školní rok 2021/2022

Na základě počtu přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení, který nepřekročil maximální počet přijímaných žáků, rozhodl ředitel školy o zrušení jednotné přijímací zkoušky (Cermat) u maturitních oborů (Cestovní ruch, Nutriční asistent, Podnikání – dálkové nástavbové studium). Uchazeči o tyto obory tedy nebudou na naší škole jednotnou přijímací zkoušku konat a budou všichni přijati na základě zbývajících kritérií.

Zveřejněno 5. 3. 2021

Informace o přijímacím řízení
pro školní rok 2021/2022 – 1. kolo

Přihlášku je nutné odevzdat na střední školu do 1. března 2021.

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách:

Prihlaska_SS_2019_denni.pdf

Prihlaska_SS_2019_denni.xlsx

Prihlaska_SS_2019_nastavba.pdf

Prihlaska_SS_2019_nastavba.xlsx

Vysvětlivky k vyplňování tiskopisů přihlášek:

2019 – Vysvětlivky k přihláškám.pdf

Požadavky pro zařazení do přijímacího řízení do 1. ročníku:
1) přihláška s prospěchem za poslední 2 roky studia (předposlední a poslední ročník ZŠ) – všechny obory, nástavbové studium – za 3 roky studia (1.,2. a 3. ročník učebního oboru SOU + výuční list)
2) potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny obory mimo nástavbové studium
3) podání přihlášky přímo na adresu střední školy do 1. kola je do 1. března 2021 (učební i studijní obory).

Přijímací zkoušky se v 1. kole konají pouze u studijních oborů (Cestovní ruch, Nutriční asistent, Podnikání- dálkové nástavbové studium).

Jednotná přijímací zkouška (Cermat):
1. termín – 12. 4. 2021
2. termín – 13. 4. 2021

Základní informace k jednotné přijímací zkoušce 2021 naleznete zde.

Počty žáků v oborech vzdělávání v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 – 1 .kolo
Obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou (studijní obory)

Kód oboruNázev oboruForma studiaDélka studiaPočet volných míst
65-42-M/02Cestovní ruchdenní430
53-41-M/02Nutriční asistentdenní430
64-41-L/51Podnikánídálková330

Obory poskytující střední vzdělání s výučním listem (učební obory)

Kód oboruNázev oboruForma studiaDélka studiaPočet volných míst
29-54-H/01Cukrářdenní330
65-51-H/01Kuchař-číšníkdenní330
29-51-E/01Cukrářská výrobadenní315
65-51-E/01Kuchařská výrobadenní315
29-51-E/02Pekařská výrobadenní215

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do 31. 1. 2021.

Podrobná kriteria s bodovým hodnocením budou zaslána každému uchazeči spolu se sdělením o konání/nekonání zkoušek po podání přihlášky.

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.

 

Informace o přijímacím řízení
pro školní rok 2020/2021 – 3. kolo

Přihlášku je nutné odevzdat na střední školu do 27. srpna 2020.

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách:

Prihlaska_SS_2019_denni.pdf

Prihlaska_SS_2019_denni.xlsx

Vysvětlivky k vyplňování tiskopisů přihlášek:

2019 – Vysvětlivky k přihláškám.pdf

Požadavky pro zařazení do přijímacího řízení do 1. ročníku:
1) přihláška s prospěchem za poslední 2 roky studia (předposlední a poslední ročník ZŠ) – všechny obory
2) potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny obory
3) podání přihlášky přímo na adresu střední školy do 3. kola je do 27. srpna 2020 (učební i studijní obory).

Přijímací zkoušky se nekonají.

Termíny přijímacího řízení: 3. kolo, přihlášky do 27. 8. 2020

Počty volných míst v oborech vzdělávání v přijímacím řízení na školní rok 2020/2021 – 3. kolo
Obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou (studijní obory)

Kód oboruNázev oboruForma studiaDélka studiaPočet volných míst
65-42-M/02Cestovní ruchdenní48

Obory poskytující střední vzdělání s výučním listem (učební obory)

Kód oboruNázev oboruForma studiaDélka studiaPočet volných míst
29-54-H/01Cukrářdenní38
65-51-H/01Kuchař-číšníkdenní37
29-51-E/01Cukrářská výrobadenní38
65-51-E/01Kuchařská výrobadenní39

Podrobná kriteria s bodovým hodnocením budou zaslána každému uchazeči spolu se sdělením o nekonání zkoušek po podání přihlášky.

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.

Informace o přijímacím řízení
pro školní rok 2020/2021 – 2. kolo

Přihlášku je nutné odevzdat na střední školu do 26. června 2020.

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách:

Prihlaska_SS_2019_denni.pdf

Prihlaska_SS_2019_denni.xlsx

Vysvětlivky k vyplňování tiskopisů přihlášek:

2019 – Vysvětlivky k přihláškám.pdf

Požadavky pro zařazení do přijímacího řízení do 1. ročníku:
1) přihláška s prospěchem za poslední 2 roky studia (předposlední a poslední ročník ZŠ) – všechny obory
2) potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny obory
3) podání přihlášky přímo na adresu střední školy do 2. kola je do 26. června 2020 (učební i studijní obory).

Přijímací zkoušky se nekonají.

Termíny přijímacího řízení: 2. kolo, přihlášky do 26. 6. 2020

Počty volných míst v oborech vzdělávání v přijímacím řízení na školní rok 2020/2021 – 2. kolo
Obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou (studijní obory)

Kód oboruNázev oboruForma studiaDélka studiaPočet volných míst
65-42-M/02Cestovní ruchdenní410

Obory poskytující střední vzdělání s výučním listem (učební obory)

Kód oboruNázev oboruForma studiaDélka studiaPočet volných míst
29-54-H/01Cukrářdenní310
65-51-H/01Kuchař-číšníkdenní39
29-51-E/01Cukrářská výrobadenní310
65-51-E/01Kuchařská výrobadenní311

Podrobná kriteria s bodovým hodnocením budou zaslána každému uchazeči spolu se sdělením o nekonání zkoušek po podání přihlášky.

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.

Informace o přijímacím řízení
pro školní rok 2020/2021 – 1. kolo

Přihlášku je nutné odevzdat na střední školu do 1. března 2020.

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách:

Prihlaska_SS_2019_denni.pdf

Prihlaska_SS_2019_denni.xlsx

Prihlaska_SS_2019_nastavba.pdf

Prihlaska_SS_2019_nastavba.xlsx

Vysvětlivky k vyplňování tiskopisů přihlášek:

2019 – Vysvětlivky k přihláškám.pdf

Požadavky pro zařazení do přijímacího řízení do 1. ročníku:
1) přihláška s prospěchem za poslední 2 roky studia (předposlední a poslední ročník ZŠ) – všechny obory, nástavbové studium – za 3 roky studia (1.,2. a 3. ročník učebního oboru SOU + výuční list)
2) potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny obory mimo nástavbové studium
3) podání přihlášky přímo na adresu střední školy do 1. kola je do 1. března 2020 (učební i studijní obory).

Přijímací zkoušky se v 1. kole konají pouze u studijních oborů (Cestovní ruch, Gastronomie, Podnikání- dálkové nástavbové studium).

Termíny zkoušek: 1. termín 14. 4. 2020, 2. termín 15. 4. 2020 (termín určuje pořadí škol na přihlášce, pořadí musí být na obou přihláškách stejné).

Jednotná přijímací zkouška se uskuteční 8. června 2020.
8. 6. 2020 v 08:30 didaktický test z předmětu Matematika
8. 6. 2020 v 10:55 didaktický test z předmětu Český jazyk a literatura

V souvislosti s přerušením prezenční výuky ve školách připravil CERMAT pro uchazeče studijní materiály k přípravě na zkoušku, které jsou součástí podpůrného balíčku „Přijímačky bez obav“. Veškeré materiály spolu s dalšími odkazy naleznou uchazeči na webových stránkách CERMATu v sekci Přijímačky bez obav.

Základní informace k jednotné přijímací zkoušce 2020 naleznete zde.

 

Termíny přijímacího řízení: 1 . kolo, přihlášky do 1. 3. 2020

Počty žáků v oborech vzdělávání v přijímacím řízení na školní rok 2020/2021 – 1 .kolo
Obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou (studijní obory)

Kód oboruNázev oboruForma studiaDélka studiaPočet volných míst
65-42-M/02Cestovní ruchdenní430
65-41-L/01Gastronomiedenní430
64-41-L/51Podnikánídálková330

Obory poskytující střední vzdělání s výučním listem (učební obory)

Kód oboruNázev oboruForma studiaDélka studiaPočet volných míst
29-54-H/01Cukrářdenní330
65-51-H/01Kuchař-číšníkdenní330
29-51-E/01Cukrářská výrobadenní315
65-51-E/01Kuchařská výrobadenní315
29-51-E/02Pekařská výrobadenní215

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do 31. 1. 2020.

Podrobná kriteria s bodovým hodnocením budou zaslána každému uchazeči spolu se sdělením o konání/nekonání zkoušek po podání přihlášky.

Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole: zákon č. 561/2004 Sb. §59 odst.1.
Upozorňujeme, že bodové hodnocení Cermatu u písemných testů je přepočítáno poměrem k váze jednotlivých částí přijímacího řízení tak, jak je uvedeno v kritériích (platí pouze pro 1.kolo).
Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.