29-54-H/01 Cukrář

Tříletý učební obor ukončený výučním listem. V průběhu studia si žáci osvojí zpracování základních surovin, pomocných látek a přísad pro výrobu cukrářských výrobků. Naučí se vyrábět kompletní sortiment cukrářských výrobků, včetně jejich dohotovení a zdobení. Seznámí se s obsluhou a základní údržbou strojů, přístrojů a technického vybavení cukrářských provozoven. Osvojí si pravidla hodnocení vstupní kvality surovin, polotovarů i hotových výrobků. Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář v malých, středně velkých, případně v hotelových cukrárnách v pozici zaměstnance. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost.

Leták s informacemi o studiu pdf.