29-51-E/02 Pekařská výroba

Dvouletý učební obor určený pro chlapce a děvčata, ukončený výučním listem. V průběhu studia získají žáci odborné vědomosti a dovednosti při výrobě pečiva a chleba.

Ukončení studia: závěrečná zkouška se získáním výučního listu .

Zdravotní předpoklady: U všech učebních oborů je požadován odpovídající zdravotní stav, který potvrdí ošetřující lékař na přihlášce ke studiu.