1. Pracovní pozice učitel/ka odborných předmětů učebních oborů Cukrář, Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Potravinářské práce (Pekařská výroba)
    Specializace: předpoklady podle z. č. 563/2004 Sb., § 10
    Termín nástupu: dle dohody
    Informace: Mgr. Šimůnek 602 128 974