1. Pracovní pozice učitel/ka odborných předmětů učebních oborů Cukrář, Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Potravinářské práce (Pekařská výroba) 
    Specializace: předpoklady podle z. č. 563/2004 Sb., § 10
    Termín nástupu: 1. 9. 2018
    Informace: Mgr. Šimůnek 602 128 974
    Zveřejněno: 5.1.2018