Žáci

Střední škola je nástupcem Střední odborné školy, Středního odborného učiliště, Odborného učiliště, Učiliště a Praktické školy  v Lomnici nad Popelkou a navazuje na tradici rodinné školy a učňovského školství, zaměřeného převážně na potravinářské učební obory. Rodinná škola, později dívčí odborná škola ukončila výuku v 70.letech, učňovské školství bylo rozděleno na dvě části .
První část se zaměřila na učební obory pekař, kuchař, cukrář a další. Byl vybudován nový domov mládeže a moderní stravování. Pozdějším rozhodnutím KNV Hradec Králové byla výuka ukončena a objekt předán zdravotnictví  (bývalá nemocnice).
Druhá část – učební obor pečivář, později cukrovinkář, byl jako monotypní vyučován od roku 1950 v Učňovském středisku Průmyslu trvanlivého pečiva, později Čokoládoven v Lomnici nad Popelkou. Byli zde připravováni odborníci pro výrobu trvanlivého pečiva pro Čechy, Moravu i Slovensko. Učňovské středisko bylo stránce teoretického vyučování součástí Učňovské školy Turnov, později se stalo místně odloučeným pracovištěm SOU Nová Paka.
K 1.9.1990 zřídil generální ředitel a.s. Čokoládovny Praha samostatné SOU potravinářské, které bylo po delimitaci zřízeno MZe ČR k 1.4.1991 jako samostatný právní subjekt.
Od 1.7.2003 došlo ke sloučení lesnického učiliště a výuka byla rozšířena o obor Mechanizátor lesní výroby. Výuka tohoto oboru byla ukončena 31.8.2005.
Od 1.9.2006 škola mění název podle nového školského zákona a upravuje součásti.

V současnosti škola sdružuje:
– střední školu (studijní i učební obory) s kapacitou 500 žáků
– domov mládeže s kapacitou 175 lůžek
– školní jídelnu s kapacitou 500 jídel.
Vzdělávací koncepce školy vychází z orientace na výuku potravinářských a jim příbuzných oborů se vzájemnou prostupností. Žáci jsou přijímáni ke studiu podle zájmu o jednotlivé obory, které se liší dosaženým stupněm vzdělání. Žáci mají možnost přestupu z oboru na obor v rámci školy po vykonání rozdílových zkoušek. Vzhledem ke geografické poloze, nacházející se v Euroregionu Nisa, na rozhraní Českého ráje a Krkonoš, v oblasti turistického ruchu rozšiřuje škola vzdělávací nabídku o obory služeb.
Areál školy se nachází na okraji Lomnice nad Popelkou, v ulici Antala Staška směrem k vesničce Košov. Vyučování probíhá v učebnách pro teoretickou výuku a v odborných učebnách (jazykové, počítačové, administrativní, odborné laboratoři), zde najdete i část dílen pro učební obory kuchařského zaměření. Výuka odborného výcviku všech učebních oborů probíhá v moderních dílnách v Pivovarské ulici poblíž autobusového nádraží. Škola nabízí také ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením na Domově mládeže s možností celodenního stravování ve školní jídelně. Pro ubytované žáky nabízí internát zájmovou činnost v kroužcích různého zaměření. Všichni žáci mají možnost realizovat své zájmy a schopnosti při akcích, které pořádá škola (např. soutěže dovednosti, výstavky výrobků, sportovní akce, odborné exkurze, školní výlety, tradiční školní ples aj.)
Rozvrh hodin je upraven dle autobusových a vlakových spojů. Spojení do Lomnice nad Popelkou je dobré.