Informace o studiu

Informace o přijímacím řízení v menu UCHAZEČI / PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

Nabídka oborů:

studijní obory zakončené maturitou 
65-42-M/02 Cestovní ruch – 4-leté denní studium
53-41-M/02 Nutriční asistent – 4-leté denní studium
64-41-L/51 Podnikání – 3-letá dálková nástavba

tříleté učební obory zakončené výučním listem  
29-54-H/01 Cukrář
65-51-H/01 Kuchař-číšník (ve 3. ročníku možnost zaměření: Kuchař, Číšník, Kuchař-číšník)

obory pro absolventy základních škol praktických, speciálních nebo z nižších ročníků základní školy
29-51-E/01 Potravinářská výroba – zaměření Cukrářská výroba – tříletý učební obor
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby – zaměření Kuchařská výroba – tříletý učební obor
29-51-E/02 Potravinářské práce – zaměření Pekařská výroba – dvouletý učební obor

Školní vzdělávací programy jsou k dispozici v sekretariátu školy:
od 1.9.2009: Cestovní ruch, Gastronomie, Kuchař-číšník, Cukrář
od 1.9.2010: Cukrářská výroba, Kuchařská výroba, Pekařská výroba
od 1.9.2011: nástavbové studium Podnikání