65-51-E/01 Kuchařská výroba

Tříletý učební obor určený pro chlapce a děvčata, ukončený výučním listem. V průběhu studia se žáci seznámí s technologií přípravy jídel, surovinami, zařízením závodů, základy stolničení, činnostmi v ubytovacích službách.

Ukončení studia: závěrečná zkouška se získáním výučního listu .

Zdravotní předpoklady: U všech učebních oborů je požadován odpovídající zdravotní stav, který potvrdí ošetřující lékař na přihlášce ke studiu.