29-51-E/01 Cukrářská výroba

Tříletý učební obor určený pro chlapce a děvčata, ukončený výučním listem. V průběhu si žáci osvojí zpracování základních surovin a přísad na cukrářská těsta, hmoty, náplně, krémy, pasty a polevy, zhotovování cukrářských polotovarů, hotových výrobků. Dále se seznámí s obsluhou a seřizováním používaných strojů a zařízení.

Ukončení studia: závěrečná zkouška se získáním výučního listu .

Zdravotní předpoklady: U všech učebních oborů je požadován odpovídající zdravotní stav, který potvrdí ošetřující lékař na přihlášce ke studiu.