Z důvodu nemoci vyučující byl upraven rozvrh pro dálkové nástavbové studium  4. 3. 2016.