Preventivní plošné testování antigenními testy se bude provádět ve školách každé pondělí nebo 1. den po příchodu do školy.

Nejsou-li určené dny vyučovacím dnem, provede se test den následující.

Pokračuje testování žáků s dokončeným očkováním nebo v ochranné lhůtě po prodělané nemoci. Další postup při testování zůstává stejný jako doposud, stejně jako specifika přítomnosti žáka v případě odmítnutí podstoupení testu.

Antigenní test provedený ve škole lze nahradit PCR testem (ne starším než 72 hod.) či RAT antigenním testem (ne starším než 24 hod.) provedeným poskytovatelem zdravotních služeb.

S účinností od 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve školách obecně pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů. Proto prosíme, koho se tato výjimka týká, mějte u sebe připravené potvrzení o prodělané nemoci.

 

V případě jakýchkoliv změn Vás budeme informovat.