Zahájení školního roku 2019/2020 proběhne 2. 9. 2019.

První ročníky od 8:30 hodin v budově školy, Antala Staška 213.
Vyšší ročníky od 7:30 hodin v budově školy, Antala Staška 213.

Nástavbové studium zahajuje výuku v pátek 6. 9. 2019 od 14:20 hodin.

Domov mládeže bude v provozu od neděle 1. 9. 2019 od 17:00 hodin.