Antigenní testování pokračuje 13.20. 12. 2021 dle stejných pravidel, jako doposud:

Pár informací k samotnému testování:

  • testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září
  • testuje se pouze v pondělí na 1. hodině výuky (nebo první den příchodu do školy, pokud není žák v pondělí přítomen)
  • všichni přítomní budou mít po celou dobu správně nasazené respirátory nebo nanoroušky
  • pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (očkování, prodělané onemocnění nebo doložení aktuálního negativního výsledku testu ze zdravotnického zařízení), je povinen nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. během výuky a ve společných prostorách školy
  • ubytovaní žáci budou testováni při příjezdu na Domov mládeže

 Testování nepodstupují:

  • plně očkovaní žáci s certifikátem (14 dnů po plně dokončeném očkování)
  • žáci, kteří prodělali onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19)
  • žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě starém 24 hodin