Praktická výuka neprobíhá
Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 provoz středních škol a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Nově tedy včetně praktické výuky.

Domov mládeže mimo provoz
Dále omezuje provoz školských ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol ve školských ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát).
Případný odvoz věcí z Domova mládeže si objednejte telefonicky na tel. č. 778 703 180 (8 – 14 hodin).

Obědy byly všem žákům odhlášeny.

Povinná distanční výuka pokračuje.

Viz https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/2–provoz-skol-1022.pdf

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Václav Šimůnek
ředitel