Informace pro zájemce o ubytování na Domově mládeže od 11. 5. 2020 v době konzultací závěrečných ročníků za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky:

Přihlášení ubytování – telefonicky do 10. 5. 2020 na tel. č. 778 703 180.

Při nástupu odevzdá ubytovaný podepsané čestné prohlášení (u nezletilých žáků podepsané zákonným zástupcem!).

Ubytovaný je povinen dodržovat:

Stravování – informace o stravování s možností přihlášení obdržíte při příjezdu na Domov mládeže.

Václav Šimůnek