Výsledky 3. kola přijímacího řízení byly zveřejněny 23. 8. 2023.

Zápisové lístky je nutné odevzdat do 6. 9. 2023.

Uchazeči/Přijímací řízení/Výsledky přijímacího řízení