Volby do Školské rady při Střední škole v Lomnici nad Popelkou se budou konat

ve středu 26. 5. 2021 od 9:00 do 15:30 hodin v sekretariátu ředitele školy, v ulici Antala Staška 213.

Počet členů školské rady za pedagogy byl stanoven na 2.
Tyto členy volí členové pedagogického sboru.

Počet členů školské rady za oprávněné osoby byl stanoven na 2.
Tyto členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (dále jen oprávněné osoby).

Kandidáti: Kandidátní listina do školské rady 2021

Další informace zde.

Václav Šimůnek