Od 24. 5. 2021 je umožněna osobní přítomnost všech žáků školy na teoretickém a praktickém vyučování (v pdf zde)

Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu. Sledujte suplování.

Upozorňujeme, že strava vám bude automaticky od 24. 5. 2021 přihlášena.

Testování bude prováděno 1. vyučovací hodinu v pondělí v rámci třídnické hodiny třídním učitelem.

 • povinnost testování 1 x týdně – pondělí ráno nebo první den po příchodu do školy
 • povinnost nošení respirátorů nebo nanoroušek ve všech prostorách školy a po celou dobu výuky
 • povinnost dodržovat zvýšených hygienických opatření: dezinfekce a mytí rukou, dodržování rozestupů

Testování se neprovádí, pokud žák doloží, že:

 1. absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
 2. absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
 3. má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 4. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola účast na vzdělávání.

DESATERO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE ( v pdf zde)

 1. Školní docházka je povinná, ale pokud mám teplotu, kašel nebo rýmu, zůstávám doma a kontaktuji svého lékaře.
 2. Pociťuji-li během pobytu ve škole zdravotní indispozici, neprodleně to ohlásím vyučujícímu.
 3. Testování probíhá 1x týdně ve své třídě, vždy v pondělí ráno nebo první den hned po příchodu do školy. Pokud přijdu v průběhu dne, hlásím se na sekretariátu.
 4. Do školní budovy vstupuji v respirátoru nebo  nanoroušce. U sebe mám vždy jednu náhradní.
 5. Během vyučování (praktického, teoretického) používám respirátor (nanoroušku). Během výuky tuto ochranu nosu a úst neodkládám.
 6. O přestávkách se zdržuji co nejvíce ve své třídě.
 7. Po příchodu do třídy, použití toalety nebo při vstupu do jídelny si vždy myji a dezinfikuji ruce.
 8. Z důvodu častého větrání ve třídách se dostatečně teple obleču.
 9. Ve školní jídelně dodržuji rozestupy a řídím se pravidly pro stravování (mytí rukou, rozestupy, roušky). Při konzumaci u stolu max. 4 osoby. Nepostávám zbytečně tam, kde nemám být.
 10. Dodržováním několika základních pravidel, chráním nejenom sebe, ale také své okolí, jsem ohleduplný tím, že dodržuji pravidla.