Dle Nařízení Krajské hygienické stanice v Liberci ze dne 1. 10. 2020 na celém území Libereckého kraje všechny školy pokračují ve standardní výuce, a to s výjimkou zpěvu a tělocviku.