Vyberte možnost Stránka

Odměnu za produktivní práci je možno žákům zasílat na účet

Připomínáme, že žáci pobírající odměnu za produktivní práci mají možnost nechat si zasílat tuto odměnu na svůj účet, mají-li ho zřízený.
Číslo účtu je nutné nahlásit na ekonomickém oddělení.

Pin It on Pinterest

Share This