Připomínáme, že žáci pobírající odměnu za produktivní práci mají možnost nechat si zasílat tuto odměnu na svůj účet, mají-li ho zřízený.
Číslo účtu je nutné nahlásit na ekonomickém oddělení.