Upozornění – ubytování na Domově mládeže mohou žáci využít pouze v návaznosti na aktuální rozvrh konzultací, tj. možnost příjezdu odpoledne před určeným dnem!

Přihlášení ubytování – telefonicky na tel. č. 778 703 180.

Při nástupu odevzdá ubytovaný podepsané čestné prohlášení (u nezletilých žáků podepsané zákonným zástupcem!).

Ubytovaný je povinen dodržovat:

Stravování – informace o stravování s možností přihlášení obdržíte při příjezdu na Domov mládeže.

Václav Šimůnek